Menu

Terug naar Actualiteit >Het platteland heeft nood aan een eigen beleid

Geschreven op 20 mei 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
plattelandsbeleid

Landelijke Gilden pleit reeds jaren voor een eigen plattelandsbeleid, náást het stedenbeleid. Centraal in dit beleid staat dorpskernversterking, waarbij gewerkt wordt aan de totaliteit van het dorp en niet aan slechts één aspect. Denk daarbij aan kwalitatief aangepaste woningen, voldoende voorzieningen en nuttig ingevuld openbaar domein, samen met een hechte gemeenschap. Hiervoor is uiteraard voldoende budget nodig en dat budget kan er slechts komen door een hervorming van de financiering van de gemeenten. Belangrijk puntje in deze hervorming? De open ruimte, waarmee veel sterker rekening moet gehouden worden bij het verdelen van de middelen uit het gemeentefonds. 

Enkel door een plattelandsbeleid met voldoende aandacht voor dorpskernversterking én met voldoende budgettaire ruimte, kan het voortdurend aansnijden van de open ruimte gestopt worden. Landelijke Gilden is dan ook blij dat de afscheidnemende bouwmeester, Leo Van Broeck, na zijn jaren ervaring tot eenzelfde conclusie komt en ook pleit voor een eigen plattelandsbeleid, hand in hand met een goed stedenbeleid.