Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?

Geschreven op 17 mei 2022. - Schapenhouders
informatieavonden limburg antwerpen informatievergaderingen in het wolvenrisico-gebied.

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) vijf informatievergaderingen in het wolvenrisicogebied, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demo-project ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Voorstelling van het project overzicht schadegevallen (VSH, RCC Belgium)
- Wolfproof afsluiten: hoe doe je dat? (WFT)
- Wat te doen bij schade? (ANB)
- Subsidiering wolfproof maatregelen particulieren en kleinschalige veehouders (ANB)
- Subsidiering wolfproof maatregelen grootschalige veehouders (L&V)

Waar en wanneer
Donderdag 9 juni 2022, om 20u, Den Drossaerd, Parkstraat 21, 3900 Pelt
Maandag 13 juni 2022, om 20u, Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243, 3670 Oudsbergen
Maandag 20 juni 2022, om 20u, ’t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer
Woensdag 22 juni 2022, om 20u, Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Maandag 27 juni 2022, om 20u, Hoeve Sonnisheide, Ossevenstraat 6, 3530 Helchteren

Het is niet de bedoeling dat op deze informatieavonden discussie gevoerd wordt over
de wolf als dusdanig. Het beschermen van de landbouw en hobbydieren is op deze avonden aan de orde. Hoe dit te doen en welke financiële ondersteuningen er zijn, delen we graag met jullie mee.

Inschrijven
Stuur een e-mail naar info@vsh.be met vermelding van je naam, mailadres en de plaats waar je wenst deel te nemen.

Meer info
Lies De Meyer, medewerker Vzw Vlaamse schapenhouderij
T 0032 478 65 65 97
E info@vsh.be
W www.vsh.be