Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?

Geschreven op 17 juli 2022. - Schapenhouders
informatieavonden limburg antwerpen informatievergaderingen in het wolvenrisico-gebied.

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) twee informatievergaderingen in het recent uitgebreid wolvenrisicogebied, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demo-project ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Voorstelling van het project overzicht schadegevallen (VSH, RCC Belgium)
- Wolfproof afsluiten: hoe doe je dat? (WFT)
- Wat te doen bij schade? (ANB)
- Subsidiering wolfproof maatregelen particulieren en kleinschalige veehouders (ANB)
- Subsidiering wolfproof maatregelen grootschalige veehouders (L&V)

Waar en wanneer
Vrijdag 2 september 2022 om 20 uur in OC ’t centrum, Dorpsstraat 73, 2960 Brecht
Vrijdag 9 september 2022 om 20 uur in ’t centrum, Heidestatieplein 8, 2920 Kalmthout

Het is niet de bedoeling dat op deze informatieavonden discussie gevoerd wordt over
de wolf als dusdanig. Het beschermen van de landbouw en hobbydieren is op deze avonden aan de orde. Hoe dit te doen en welke financiële ondersteuningen er zijn, delen we graag met jullie mee.

Inschrijven
Stuur een e-mail naar info@vsh.be met vermelding van je naam, adres, gsm-nummer en de plaats waar je wenst deel te nemen.