Hoe groter, hoe beter? | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe groter, hoe beter?

Geschreven op 17 juli 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
fusies van gemeenten

Vlaams minister Bart Somers schetste recent een nieuw kader voor gemeentefusies. Hij wil vrijwillige fusies van gemeenten verder stimuleren en daarbij valt op dat hij vooral mikt op omvangrijke fusies. Zo valt de ondersteuning weg voor fusies die de kaap van 20 000 inwoners niet halen. Eens de kaap van 20 000 inwoners gehaald is, kunnen de fuserende gemeenten rekenen op financiële steun. Hoe groter de fusie, des te groter deze steun. Concreet betekent dit dat fusies vanaf 20 000 inwoners kunnen rekenen op een financiële steun van 200 euro per inwoner. Bij 25 000 inwoners klimt dit bedrag naar 300 euro, vanaf 30 000 inwoners strijken de gemeenten 400 euro per persoon op en vanaf 35 000 inwoners spreken we over 500 euro per kop. Op die manier neemt de Vlaamse Overheid een deel van de schulden van de gemeenten over. Wat moeten we nu denken van dit voorstel?

Inwonersaantal is oneerlijke maatstaf

Met deze regeling worden gemeenten zeer ongelijk behandeld, waarbij vooral het platteland de dupe lijkt. Een fusie tussen twee kleinere plattelandsgemeenten, die doorgaans minder dan 10 000 inwoners hebben maar wel zeer uitgestrekt zijn, krijgt geen financiële ondersteuning. Één op vier Vlaamse gemeenten heeft minder dan 10.000 inwoners. Zo geef je de plattelandsgemeenten weinig keuze: ofwel een fusie met drie (of meer!), ofwel een fusie met een grote (stedelijke) gemeente.

Een fusie is sowieso een moeilijke en gevoelige stap in een gemeente. Een fusie met drie maakt dat er niet makkelijker op. Van de zeven recente fusies was er dan ook slechts eentje waarbij drie gemeenten fuseerden. Ook een fusie met een grote, vaak meer stedelijke, gemeente biedt voor vele kleinere plattelandsgemeenten een weinig aantrekkelijk perspectief. De fusie begint dan eerder op een overname of opslorping te lijken.

Heel wat gemeenten zijn niet aan een fusie toe maar willen heel graag met een naburige gemeente nauw samenwerken. Het valt te betreuren dat de minister in zijn plan dit compleet negeert en deze samenwerkingen financieel niet wil ondersteunen.

We vragen dat de minister en de Vlaamse Regering de plattelandsbril opzetten bij het bekijken van het fusieverhaal, zodat ook de kleinere plattelandsgemeenten een eerlijke kans krijgen om vrijwillig met elkaar samen te werken of te fuseren indien gewenst. We eisen dan ook boter bij de vis voor alle vormen van samenwerking tussen gemeenten en voor alle fusies, en niet alleen voor de dikkere vissen.