Hoe kleur ik landelijk? | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe kleur ik landelijk?

Geschreven op 14 mei 2019.

Met de oproep "Kleur Landelijk" wil de Landelijke beweging inspiratie bieden om in beleids- en verkiezingsprogramma's rekening te houden met een ondernemend platteland. Daartoe stelden zij inspiratiefiches op rond de clusters mens en samenleving, platteland, omgeving en land- en tuinbouw

Deze inspiratiefiches vind je terug op de website kleurlandelijk.be. Om de kiezers met een hart voor het platteland echter ook concreet houvast te bieden ter voorbereiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019, schotelden we de partijen verschillende stellingen binnen deze clusters voor. Dat leverde heel wat boeiende antwoorden en standpunten op, zeker het lezen waard voor je naar het stemhokje trekt! We bundelden de antwoorden voor jou graag overzichtelijk in een pdf-bestandje! Alsjeblieft, dankjewel!