Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe straatambassadeurs een belangrijke schakel zijn tussen burger en lokaal bestuur.

Geschreven op 10 januari 2023. - Maatschappelijke dossiers

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug in de gemeente Oostkamp.
De gemeente onderging een reorganisatie van haar diensten om de interne samenwerkingen beter op elkaar af te stemmen. Zo beschikt Oostkamp nu over een dienst “warme gemeente” waaronder onder andere de dienst vrije tijd, de sociale dienst, de vrijwilligerswerking en de buurtwerking valt. Deze samensmelting van diensten zorgt voor nauwere interne samenwerkingen en maakt dat het koppelen van formele en informele zorg al gebeurt vanuit deze dienst.

Om deze gloednieuwe dienst te versterken werd een aantal jaar geleden een oproep gedaan naar burgers om een werkgroep samen te stellen “mensen spreken mensen”. Deze werkgroep probeert op verschillende manieren de verbondenheid en de communicatie tussen de bewoners van de gemeente te bevorderen. 
De oproep bleek een succes. Vanuit elke deelgemeente zijn vertegenwoordigers actief. De werkgroep rolde, in coördinatie met het lokaal bestuur, allerhande initiatieven uit. Burgerbudgetten, betoelagingen voor wijkfeesten, gevelbanken en het WOW-label (Warme Oostkampse Wijk) zijn maar een greep uit hun acties die van Oostkamp een warmere gemeente maken.

En zo ging de bal verder aan het rollen: De initiatieven van de groep  spraken aan. Vanuit de lokale buurten kwam meer en meer de vraag om zelfs per wijk een contactpersoon te hebben.  De werkgroep deed een oproep naar burgers met de vraag wie zich als “straatambassadeur” wou engageren.  Een straatambassadeur is een bewoner uit de straat in Oostkamp. Deze bewoner is de contactpersoon voor de gemeente, de wijkinspecteur en de bewoners van de wijk. De straatambassadeur helpt om de betrokkenheid in de buurt te verhogen en werkt zo samen met de bewoners aan een warme en duurzame buurt.
Mensen stelden zich massaal vrijwillig kandidaat en het concept “straatambassadeurs” werd geboren. Ook nu nog groeit het aantal. Ondertussen beschikt Oostkamp over een 90-tal straatambassadeurs en dit op een gemeente met ongeveer 24.000 inwoners.

De straatambassadeurs handelen zelfstandig én op vrijwillige basis maar worden sterk ondersteund en gefaciliteerd vanuit de gemeente, waar het project ingebakken zit in het beleid.  De ambtenaren en schepenen zijn zelf ambassadeur voor het concept en dragen het mee uit. Vanuit de gemeente is er bovendien een coördinator aangesteld die dit project mee richting geeft en faciliteert.
De straatambassadeurs worden blijvend geïnspireerd vanuit een constante wisselwerking. De buurten geven zelf aan wat zij nodig hebben (dit kan gaan van een infomoment tot vorming rond een bepaald thema) en vanuit de gemeente worden de buurten geconsulteerd bij ingrepen (bijvoorbeeld de aanleg van een speeltuintje). Een knap voorbeeld van participatie!  

Samen wordt er dus gewerkt aan een omgeving waar bewoners er zijn voor elkaar en samen hun buurt vormgeven vanuit de eigen krachten en talenten. Zo gaan ze zichzelf gaan overstijgen om ook meer maatschappelijkere thema’s aan te pakken zoals eenzaamheid, ontmoeting en hulpvaardigheid en dit alles vanuit een simpele visie: praten met elkaar en het kleine helpen!

Op Straatambassadeurs in Oostkamp - Oostkamp vind je meer info over het initiatief.