Menu

Terug naar Actualiteit >Impact van BRV op dorp en platteland

Geschreven op 04 oktober 2017. - Nieuws
Hoogbouw Ruimtelijke ordening

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vervangen. Dit BRV zal dus een belangrijke impact hebben op dorp en platteland. De Vlaamse regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed dat moet leiden naar een definitief BRV.

 

Betonstop

De Vlaamse regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe open ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

Mobiliteit is cruciaal

De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus steeds meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen, dicht bij mobiliteitsknooppunten. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren.

Info-avond voor mandatarissen

Om onze lokale mandatarissen en bestuursleden vertrouwd te maken met dit nieuw ruimtelijk beleid organiseren we een Plattelandsacademie op maandag 23 oktober om 20 uur in het tijdelijk provinciaal Boerenbond & Landelijke Gilden-kantoor, Ter Reigerie 13 in Roeselare.

Na de inleiding van Karel Lhermitte, adviseur Plattelandsontwikkeling bij Landelijke Gilden, is er tijd om van gedachten te wisselen.

Deelname is gratis maar inschrijving is noodzakelijk op 051 26 03 80 of westvlaanderen@landelijkegilden.be.