Menu

Terug naar Actualiteit >Inning verplichte bijdragen 2020

Geschreven op 07 oktober 2020. - Schapenhouders

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (beter bekend als het ‘Sanitair fonds’ of kortweg ‘Het Fonds’) verzond in principe op 1 oktober de facturen voor de inning van de verplichte bijdragen voor het ‘Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten’.  
De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2019.
Bij betwisting van de factuur, kunt u schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) een bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen). De termijn wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Bijkomende informatie:
Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondheid/begrotingsfonds-dieren.
Via het Callcenter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02 524 90 95, elke werkdag van 8 tot 13 uur.