Menu

Terug naar Actualiteit >Innovatieconsulent Landelijke Gilden en Coach Zorgzame Buurten: een match made in heaven!

Geschreven op 13 september 2022. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers

Marieke De Boe kennen we als innovatieconsulent bij Landelijke Gilden, maar is sinds maart nu ook halftijds coach voor Zorgzame Buurten* . Twee verschillende jobs, maar met een pak raakvlakken. “Mensen kunnen enthousiasmeren en aanzetten tot meer. Dat is waar het om draait.” Een job die zonder twijfelen inspireert en de nodige voldoening geeft.

Van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 gaan 133 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. “Samen met elf andere buurtcoaches ondersteunen we de 133 Zorgzame Buurten- projecten. Zelf begeleid ik tien projecten verspreid over West- en Oost-Vlaanderen.
Een coach is iemand die aan de zijlijn staat en meekijkt naar het spel, maar het niet zelf speelt. “Ik ga met alle betrokkenen samen op zoek naar hoe een Zorgzame Buurt kan vormgegeven worden maar sta niet aan het roer van de projecten. Elk project is vrij om de nodige invullingen te geven en accenten te leggen. Afhankelijk van de lokale context en fase waarin een project zich bevindt, dienen er zich echter verschillende uitdagingen aan. Als coach is het mijn taak om vanop een afstand deze uitdagingen te bekijken en te bespreken met hen. Ik bied ondersteuning in de vorm van methodieken, kennis, netwerk, enzovoort opdat projecten snel vorm kunnen geven aan hun vraagstukken en doelstellingen.

“De job als buurtcoach had ik niet gekund zonder mijn ervaringen als innovatieconsulent bij Landelijke Gilden. Als projectbegeleider bij Landelijke Gilden bestaat mijn taak eruit om te netwerken, om te durven gaan voor doelstellingen (met de nodige hellingen en afdalingen op die rit), om methodisch zaken in gang te zetten, om mensen te enthousiasmeren en hun kwaliteiten te leren ontdekken, om teleurstellingen en twijfels om te zetten in doelen en realisaties en vooral om zaadjes te planten die later uitbloeien tot iets moois. Nét dus die kwaliteiten die ik aan boord kan leggen als coach.”

 

“Zowel in mijn huidige job bij Landelijke gilden, als als buurtcoach moedig ik alle projecten aan om gewoon te durven doen.  Het is net mijn taak als coach om de buurten te blijven stimuleren en hen bevestiging te geven.”

De combinatie van deze beide jobs werkt voor mij inspirerend, alsook voor beide organisaties. Landelijke Gilden zet zich in voor levenskrachtige dorpen en een vitaal platteland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de sociale samenhang in het dorp, en dat is nét een kenmerk waar elke zorgzame buurt wil aan werken. Want een zorgzame buurt is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. En laat dat nu nét zijn waar wij als Landelijke Gilden ook elke dag aan werken.

Benieuwd naar meer  info? Neem een kijkje  op https://www.zorgenvoormorgen.be/ en op https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/wij-innoveren-met-pit