Menu

Terug naar Actualiteit >Inzetten op maatschappelijke thema's

Geschreven op 11 oktober 2018.
Maatschappelijke dossiers

Landelijke Gilden komt op voor leefbare dorpen en een leefbaar platteland. Precies die gevoeligheid maakt ons tot wie we zijn. Ze inspireert ons en kleurt onze activiteiten. Nog meer dan in het verleden, willen we dat in de kijker plaatsen.

 

Dorpen onder druk

Dorpen staan vandaag onder druk. De bevolking neemt er lichtjes toe, maar de gezinnen worden steeds kleiner. Daardoor is er voortdurend nood aan bijkomende – vooral kleinere – woningen. Als we willen voorkomen dat de open ruimte verder aangesneden wordt, is inbreiding en verdichting van de kernen nodig. Over heel Vlaanderen begeleidt Landelijke Gilden mensen die willen nadenken over de toekomst van hun dorp.

Mobiliteit op het platteland

De leefbaarheid van de dorpen wordt vooral bedreigd door het toenemende verkeer. Voor kortere afstanden is de fiets zeker een goed alternatief. Daarnaast heeft het platteland nood aan een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Momenteel wordt met ‘basisbereikbaarheid’ een hervorming van het busvervoer voorbereid. Maar die hervorming gebeurt zonder te peilen naar de reële vervoersbehoeften van de plattelandsbewoners. Daarom steekt Landelijke Gilden zelf de handen uit de mouwen. Er loopt momenteel een enquête die de verplaatsingsbehoeften van onze leden in kaart brengt.

Een dorp, bovenal een gemeenschap

Een dorp is meer dan de gebouwen en de straten. Het is bovenal een gemeenschap. Die gemeenschap heeft meer dan ooit ontmoetingsplekken nodig: vergaderlokalen, een feestzaal, een plein, een bank … Buren kennen elkaar immers steeds minder. Daardoor valt spontane solidariteit in de buurt steeds vaker weg.

Meer weten?

Bekijk het overzicht van onze maatschappelijke dossiers. Wil je de mobiliteitsenquête invullen? Heb je zin om regelmatig meer informatie te krijgen en/of wil je mee nadenken over thema’s en dossiers? Geef dan een seintje aan bert.meulemans@landelijkegilden.be