Kiezen voor organische of kunstmest? | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Kiezen voor organische of kunstmest?

Geschreven op 26 juni 2020. - Nieuws, Tuinieren

Wie een tuin wil vol weelderig groen en prachtige bloemen, moet voor voldoende voeding zorgen. Die geef je aan de planten door de bodem te bemesten. Een meststof verrijkt de grond met de chemische elementen die een plant nodig heeft. Doe je dat met een kunstmest of met een organische meststof?

 

Voor de plant maakt het niet uit

Om goed te groeien, te bloeien of vruchten te vormen heeft elke plant de juiste voedingsstoffen nodig. Die geef je door te bemesten. Als de portie optimaal is samengesteld én in de juiste dosis wordt toegediend, dan is dat prima voor de plant. Of de voedingselementen afkomstig zijn uit kunstmest of organische mest is van geen enkel belang voor de plant. Organische meststoffen hebben een streepje voor omdat ze ook nog een gunstige invloed hebben op de bodem. En op een goede bodem is het fijn tuinieren!

 

Kunstmest pept planten op

Anorganische mest, beter bekend als kunstmest, is goedkoop en bevat hoge gehaltes aan voedingsstoffen. Gebruik voor de tuin kunstmest die zowel stikstof, fosfaat als kalium bevat (N+P+K). Wat extra Mg erbij is nog beter. Kunstmest lost gemakkelijk op, zodat planten een snelle oppepper krijgen. Maar strooi niet te veel ineens, want dan wordt de bodem te zout. Dat is schadelijk voor zowel de plantenwortels als het bodemleven. Bovendien spoelen de meststoffen die de plant niet direct opneemt weg naar het grondwater.

Er bestaan ook kunstmeststoffen met langzame afgifte, waarin de voedingsstoffen geleidelijk vrijkomen. Soms bevatten ze ook sporenelementen die voor bepaalde planten belangrijk zijn.

Toch zijn ze meestal minder compleet dan organische meststoffen. Vul kunstmest daarom aan met een organische bemesting (bijvoorbeeld compost) om je tuingrond te verbeteren op het vlak van luchtigheid en bodemleven.

 

Organische meststof doet de bodem leven

Mest van dierlijke of plantaardige oorsprong noemen we organische mest. Gedroogde koemest en oude stalmest bevatten alle voedingsstoffen, inclusief sporenelementen. Daarnaast zijn er mestsoorten voor specifieke tekorten, zoals bloedmeel (rijk aan stikstof), beendermeel (rijk aan fosfor) en vinassekali (rijk aan kalium).

Organische mest werkt geleidelijk maar langdurig. Dat komt doordat de voedingsstoffen eerst door het bodemleven moeten worden omgezet naar stoffen die de plant kan opnemen. Bij koud weer duurt die omzetting langer dan in de zomer. Strooi organische mest daarom in de lente, zodat de voedingsstoffen beschikbaar zijn als de planten ze volop nodig hebben.

Tegelijk levert dit organische stof aan de bodem die zeer belangrijk is voor een goede bodemkwaliteit. Organische stof zorgt ervoor dat de bodem kruimelig wordt, zijn voedingsstoffen beter vrijgeeft aan de planten en beschermt de grond tegen uitdroging. Elk jaar breekt ongeveer 2% van de organische stof in de bodem af tot individuele voedingselementen die de plantenwortels kunnen opnemen. Er moet dus jaarlijks nieuwe organische stof worden toegevoegd aan de bodem om deze afbraak te compenseren. Dit kan je doen door je tuin te bemesten met organische meststoffen.

 

Lees meer