Menu

Terug naar Actualiteit >Kinderen aan zet

Geschreven op 06 juni 2018. - Nieuws
Activiteiten voor en met kinderen

Landelijke Gilden is een gezinsvereniging. Dat betekent dat er ook een plek is voor kinderen in onze vereniging. Dat merk je op allerlei vlakken. Veel van de activiteiten die onze gilden organiseren, zijn bewust kindvriendelijk, van fiets- en wandeltochten, over gezinsvriendelijke ledenfeesten, tot maïsdoolhoven en hoevefeesten – met springkasteel en kinderspelen toe. Heel wat afdelingen organiseren ook activiteiten speciaal voor kinderen, zoals paaseieren rapen en sinterklaasfeesten, of een cursus koken met kinderen.

Ook in onze grotere regionale of nationale activiteiten worden kinderen niet vergeten. Ze zijn vaak geboeid door het leven op de boerderij. Geen wonder dat ze er steevast met velen bij zijn op de Dag van de Landbouw in september. Eind juni staan onze Open tuinen in de kijker en ook op dat vlak krijgen kinderen van ons een heleboel doe-tips mee. Naast onze Nationale Streekzoektocht, die de hele zomer loopt, is er dit jaar voor het eerst zelfs een speciale verteltocht voor kinderen. Warm aanbevolen!

En hier stopt het niet. Gelukkig maar! We vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen ervaren waar hun voedsel vandaan komt, hoe plantjes groeien, dat ze veel zorg vragen om ze dan te kunnen oogsten en opeten. Daarom ook werkt Plattelandsklassen, een vzw binnen Landelijke Gilden en Boerenbond, voor leerkrachten specifieke lespakketten over land- en tuinbouw uit. Landelijke Gilden ondersteunt ook meer dan 150 schooltuintjes.

Op een ander niveau, dat van de politiek, ijveren we permanent voor ondersteuning van een kindvriendelijk beleid met aandacht voor dorpsschooltjes, kinderopvang, jeugdverenigingen en nog veel meer.

Ik weet, het is een cliché, maar kinderen zijn echt onze toekomst. Bij Landelijke Gilden krijgen ze dan ook terecht een speciale plaats.

Sonja De Becker
voorzitter Landelijke Gilden