Menu

Terug naar Actualiteit >Kwaliteit mag je tonen

Geschreven op 22 januari 2019. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
verhaal achter ons eten

Aan de kwaliteit van ons voedsel wordt elke dag gewerkt, op veel niveaus. Vóór het eerste zaadje is gezaaid of de eerste koe is gemolken, is er onderzoek naar steeds betere en meer ziekteresistente rassen, steeds betere manieren om dieren te verzorgen, steeds betere teelt-, oogst-, bewaar-, verpakkings- en vervoerstechnieken. Dat gebeurt in onderzoekscentra, en ook boeren en tuinders werken er intens aan mee. Ze gaan ook zelf op zoek naar steeds betere processen en antwoorden op steeds nieuwe vragen van de consument.
Kwaliteit wordt bovendien gecontroleerd, zowel op het bedrijf als daarna. En uiteindelijk is ook de consument deel van het kwaliteitsproces, want hij of zij koopt, bewaart en bereidt de producten. De kwaliteit van ons voedsel blijft verder toenemen, al zijn we er ons niet altijd van bewust.

Er zit een boeiend verhaal achter het voedsel dat we dagelijks eten.


Een nieuwe dimensie in dat kwaliteitsverhaal zijn de hoeves met een eigen winkel, plukboerderijen, csa-boerderijen (community supported agriculture), voedselteams, buurderijen enzovoort.
Meer en meer consumenten beseffen dat er achter die kwaliteit mensen staan, en dat er een boeiend verhaal zit achter het voedsel dat we dagelijks eten. Een verhaal dat ze mee willen beleven en willen delen met hun kinderen, met hun omgeving. En daar spelen onze boeren en tuinders voluit op in. Niet alleen korteketenbedrijven, maar alle types van land- en tuinbouwbedrijven zetten daarom geregeld hun poorten open voor bezoekers, tijdens de Dag van de Landbouw, schoolbezoeken of zelf georganiseerde bezoekdagen. Onze boeren en tuinders hebben immers niets te verbergen, integendeel, ze mogen trots zijn op de dagelijkse zorg die ze aan kwaliteit besteden. Vandaar ook een nieuwe rubriek in de nieuwe jaargang van Buiten, die draait rond kwaliteit en alle inspanningen die eromheen worden gedaan.