Menu

Terug naar Actualiteit >Laat de dienstwagen staan, ga met de fiets op de baan!

Geschreven op 25 oktober 2022. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Kleine Brogel Air-Base wou meer militairen op de fiets krijgen. Via een interactief en participatief traject met de militairen wilden ze meer zicht krijgen op de verplaatsingen, de fietsgewoonten en de behoeftes van de militairen. Keebee, zoals Kleine Brogel Airb-Base zich noemt, stapte mee in het project Mobilab, dat Landelijke Gilden in 2019 ontwikkelde. In het project kreeg de stad Peer, samen met Pelt en Oudsbergen, ondersteuning voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteitsprojecten en experimenten.

 Alle militairen van kleine-Brogel Airbase kregen in 2021 een bevraging in hun mailbox om de fietsgewoontes en -behoeftes in kaart te brengen. Met de resultaten hiervan gingen we met een werkgroep aan de slag. 2 zaken sprongen enorm in het oog: de werknemers hebben nood aan een fietsleasesysteem én de verplaatsingen op de basis zelf kunnen anders.

De basis in Kleine-Brogel in Peer is zo’n 450 hectare groot en de afstanden die de militairen er afleggen om naar verschillende zones te gaan, liggen tussen 1 en 3 kilometer. Dat zijn korte verplaatsingen die meestal met de auto gedaan werden. Uit een enquête die we vorig jaar afgenomen hebben, bleek dat men de fiets wel meer zou willen gebruiken als die mogelijkheid er was


Via een participatieve en co-creatieve weg werkten militairen mee naar een duurzame oplossing. Dit resulteerde in een innovatief experiment dat nu bestendigd wordt in de aankoop van deelfietsen.
Het principe van de deelfiets is heel simpel: de militairen gebruiken de fiets op het moment dat hij/zij hem nodig hebben zodat ze op een gezonde manier korte verplaatsingen van A naar B kunt maken op de basis. Er liep eerst een proeftraject: binnen één bepaalde zone werden een twintigtal fietsen geplaatst die we samen met de gemeente en De Biehal, de sociale tewerkstellingsplaats, konden verkrijgen. Dat proeftraject verliep vlot en het systeem werd heel positief onthaald. Vandaar dat het nu werd uitgebreid naar de andere zones op de basis en we overgingen tot de aankoop van 50 deelfietsen.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, werd het fietsdeelsysteem  ingehuldigd en voorgesteld aan de pers. Elke militair die die ochtend op een duurzame wijze naar het werk kwam, ontving bovendien een fluovestje. Nog een investering waar met de partners resoluut voor werd gekozen om de fietsverplaatsingen te stimuleren én veiliger te maken.

 

 

Het project Mobilab stond onder leiding van Team PIT van Landelijke Gilden en Mobiel 21