Menu

Terug naar Actualiteit >Land- en tuinbouw anders in de kijker

Geschreven op 09 september 2020. - Nieuws, Landbouw
Hoeveverkoop

Het zijn bizarre tijden. Tijden waarin we het met zijn allen moeilijk hebben, want ons normale doen en laten is  oor covid-19 bruusk door elkaar geschud. Het ziet er ook naar uit dat we nog een hele periode van onzekerheid  tegemoet gaan. Ook ons verenigingsleven bij Landelijke Gilden ziet er helaas heel anders uit. 

 

 

In normale tijden bruist het nu van dorpsactiviteiten: recreatieve fiets- en wandeltochten, gezellige barbecues, uitstappen en ga zo maar verder. Maar covid-19 heeft er anders over geoordeeld. De bestuursleden van onze lokale afdelingen proberen er desondanks het beste van te maken en laten zich van hun meest creatieve – maar wel coronaveilige – kant zien door alternatieve activiteiten aan te bieden of op andere manieren in contact te blijven met jullie, onze leden. 

Ook onze boeren en tuinders, die doorheen de crisis verder blijven werken,  ondervinden de gevolgen van corona. Die zijn even gevarieerd als de sector zelf. Siertelers en aardappeltelers zagen hun afzet wegsmelten. Vlees en zuivelproducten moesten – in afwachting van betere tijden – massaal opgeslagen worden, met een negatieve prijsimpact. Voor fruit- en groentekwekers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten een voortdurende factor van onzekerheid. Daar is het ook zaak om alle mogelijke preventieve maatregelen te nemen om medewerkers coronaveilig in te zetten. 

En dan hebben we het nog niet over bedrijven met hoevetoerisme of plattelandsklassen, die een deel van hun inkomen zien wegvallen. Eén lichtpunt: de consument heeft getoond dat hij zijn voedselproducenten vertrouwt. In deze hele crisis nam de aandacht van de consument voor kwalitatief, veilig en gezond voedsel van eigen bodem toe. Er is de voorbije maanden ook een opvallende verhoging genoteerd van rechtstreekse aankopen bij de producent en een aantal bedrijven heeft daar goed op kunnen inspelen. Dat vertrouwen is het gevolg van onafgebroken inspanningen van boeren en tuinders om de veiligheid en de kwaliteit van hun producten te verhogen, en van het versterken van de communicatie met de verbruikers. De jaarlijkse Dag van de Landbouw is een instrument dat Landelijke Gilden en Boerenbond daar al bijna veertig jaar voor inzetten.

 

Moeilijke tijden dagen de creativiteit uit!


Voor de eerste keer in al die jaren gaat de Dag van de Landbouw dit jaar helaas niet door in zijn klassieke vorm. Zo’n massa-event waarbij de deelnemende bedrijven meer dan 100.000 enthousiaste bezoekers ontvangen, is momenteel niet aan de orde. Maar moeilijke tijden dagen de creativiteit uit. Er is dus een alternatief waardoor iedereen in Vlaanderen toch de kans krijgt om de sfeer van onze land- en tuinbouwbedrijven op te snuiven, zij het anders. Ik zou zeggen: hou de komende weken onze sociale media, radiospots en advertenties in tijdschriften in het oog. En vooral: lees er in dit nummer alles over.


Draag intussen verder zorg voor jezelf en voor elkaar.
Sonja De Becker
Voorzitter Landelijke Gilden