Menu

Terug naar Actualiteit >Landelijke Gilden doet mee met de nationale DOE-meter!

Geschreven op 24 november 2022. - Nieuws

Met de nationale DOE-METER willen Give a Day, Bpact en Indiville een beeld krijgen van wat er leeft bij burgers en verenigingen. Dit onderzoek naar engagement en vrijwilligerswerk geeft aan wat reeds goed loopt, maar ook waar de prioriteiten liggen voor de komende jaren. 

Daarvoor hebben zij (en wij!) jouw mening nodig! Doe je mee aan het onderzoek? Je deelname is natuurlijk volledig anoniem. Na enkele vragen over basisgegevens zoals je leeftijd en gezinssituatie, gaan we over tot vragen over thema’s zoals engagement, noden, ... . De resultaten van deze enquête geven ons inzicht in het profiel, de motivatie en drempels van onze leden en vrijwiligers en bieden ons goede input om verder mee aan de slag te gaan - wat we uiteraard zullen doen! 

De enquête invullen kan van 15 november tot en met 15 december 2022. 

Deelnemen aan de enquête!