Landelijke Gilden pleit voor snelle actualisatie van de atlas der buurtwegen | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Landelijke Gilden pleit voor snelle actualisatie van de atlas der buurtwegen

Geschreven op 18 oktober 2019. - Nieuws, Fietsen en wandelen, Maatschappelijke dossiers

20 oktober 2019 is Dag van de Trage Weekend. Naar aanleiding van die dag, roept Landelijke Gilden de gemeenten op om werk te maken van een snelle actualisatie van de Atlas der Buurtwegen. Jarenlang was er kritiek op de wetgeving over de buurtwegen. De wetgeving en de bijhorende atlas dateren al uit 1841. Op 24 april werd het decreet over de gemeentewegen unaniem door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het decreet trad op 1 september in werking. Hiermee krijgen de gemeenten de volle bevoegdheid. Jarenlang heeft Landelijke Gilden daarvoor geijverd. Momenteel organiseert Landelijke Gilden per provincie een aantal informatieavonden waarin de wetgeving en onze visie wordt toegelicht.

De atlas en de wetgeving waren hopeloos verouderd. Als een gemeente de atlas wilde wijzigen, moest zij eerst een plan opstellen en een openbaar onderzoek organiseren. Het was echter de provincie die besliste en het advies van de gemeente volledig naast zich neer kon leggen. Daardoor is de atlas van de buurtwegen nergens nog up-to-date.

Sommige buurtwegen uit de atlas zijn al jaren niet meer gebruikt, maar blijven juridisch toch bestaan. Omgekeerd worden sommige wegen al jaren door iedereen gebruikt, zonder dat ze officieel een ‘openbare’ weg zijn. Nog andere buurtwegen zijn ondertussen opgenomen in een verkaveling of zijn verhard tot gewone wegen voor autoverkeer.

Met het nieuwe decreet krijgen de gemeenten de volledige bevoegdheid. Zij hoeven dus niet langer naar de provincie te kijken en kunnen zélf een beleid met eigen lokale accenten voeren. Het decreet legt wel een algemeen kader vast. Respect voor de gemeentewegen is de algemene regel, verplaatsen of afschaffen de uitzondering. Wijzigingen moeten zorgvuldig afgewogen en gemotiveerd worden en rekening houdend met de verkeersveiligheid, met de ontsluiting van aangrenzende percelen, met de actuele en toekomstige functie, met de ruimtelijke omgeving en met de verbinding naar buurgemeenten. 

Met haar nieuwe bevoegdheid en haar terreinkennis moet de gemeente een belangrijke rol spelen en de atlas der buurtwegen actualiseren. “Bij de beoordeling van buurt- en voetwegen dient ze niet alleen te kijken naar de meerwaarde op vlak van natuur. Ze moet zich ook de vraag stellen: Welke wegen zijn nuttige verbindingen in een dorp of tussen twee dorpen? Hoe kunnen die trage wegen bijdragen tot meer verkeersveiligheid en meer leefbare dorpen? De gemeente kan eventueel bestaande, pittoreske wandelpaden samenvoegen tot een eigentijds netwerk. Het nieuwe decreet betekent zo een enorme kans voor de gemeenten om eindelijk de atlas te actualiseren,” aldus Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden en Boerenbond.

Lees meer over de wetgeving inzake buurtwegen en ontdek of er binnenkort een infoavond over buurtwegen plaats vindt in jouw buurt!