Menu

Terug naar Actualiteit >Landelijke Gilden steunt #jijbenteenkei

Geschreven op 10 oktober 2017. - Nieuws, Zingeving en solidariteit
Je bent een kei

Naar aanleiding van 10 oktober 2017, werelddag voor geestelijke gezondheid, lanceert Similes, de vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen, de campagne: ‘Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is’. Landelijke Gilden steunt deze campagne. Er bij mogen zijn, is voor iedereen belangrijk. Samen beleven we immers meer.

Psychische kwetsbaarheid

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid, hetzij bij zichzelf, hetzij in haar of zijn naaste omgeving. Toch blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar. Ook als familielid van een psychisch kwetsbaar iemand, ervaart men het taboe of onbegrip. Vaak wordt men door de omgeving niet gezien of gehoord. Daarbij is het risico groot dat men zichzelf vergeet terwijl men voor het familielid zorgt. Terwijl steun van familieleden, vrienden, collega’s, buren ... heel belangrijk is om veerkracht te hervinden of te bewaren. Meer begrip en goede ondersteuning maken een buitengewone situatie draaglijk.

Waar kan je terecht?

Similes is de organisatie van en voor familie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. De impact op je leven is groot wanneer je kind, je partner of iemand anders die je goed kent met psychische problemen kampt. Vaak ontbreekt er in je omgeving begrip voor je situatie en krijg je te maken met vooroordelen. Daarom is het contact tussen lotgenoten een belangrijke pijler in de werking van de meer dan 30 lokale Simileskringen. Het helpt! Iedereen kan bij hen ook terecht voor een laagdrempelig aanbod van informatie. Als belangenverdediger ijvert Similes onder andere voor een betere en gezinsvriendelijke geestelijke gezondheidszorg, zonder wachtlijsten. Bij het uittekenen van het beleid is inspraak van en participatie door patiënten en hun omgeving erg belangrijk.

Jij bent een kei

Met ‘Jij bent een kei’ start Similes een sensibiliseringscampagne naar het grote publiek. Die loopt tot en met 15 mei 2018, de internationale dag van het gezin. Similes roept hiermee iedereen op om een KEI te zijn in er zijn voor een ander. Want het sociale weefsel van onze maatschappij mag en kan sterker.

Met de nieuwe campagne ‘Jij bent een kei’ geeft Similes aan dat we allemaal meer kunnen betekenen voor mensen rondom ons. Iedereen kan een KEI zijn in er zijn voor elkaar. Binnen de familie- en vriendenkring, op het werk en in het verenigingsleven. Je hoeft geen wonderen te doen. Jij kunt zeker een KEI zijn in kijken hoe het echt met iemand gaat, in luisteren zonder een oordeel te vellen en in helpen in het dagelijks leven, waar het kan.

Waarom steunt Landelijke Gilden de campagne?

Landelijke Gilden steunt de campagne Jij bent een kei van Similes. Omdat familie, buren en vrienden van psychisch kwetsbare mensen het verdienen om meer begrip en steun te krijgen. Ook omdat iedereen zich welkom en gerespecteerd mag voelen bij Landelijke Gilden. Er bij mogen zijn, is voor iedereen belangrijk. Samen beleven we meer.

 

 

Meer info? www.similes.be