Menu

Terug naar Actualiteit >Landelijke Gilden tevreden dat post ook op het platteland bedeeld zal blijven [Persbericht]

Geschreven op 11 januari 2018. - Persartikel, Maatschappelijke dossiers
Postbode

De meerderheidspartijen in de Kamer zijn het blijkbaar eens om in de nieuwe postwet niet toe te laten om de dagelijkse postbedeling in afgelegen gebieden te laten vallen op basis van “uitzonderlijke geografische omstandigheden”.

De keuze voor een blijvende dienstverlening van de post is zeker voor de oudere en minder mobiele bewoners van het platteland een opsteker. “Dit is goed nieuws voor de mensen in de meer afgelegen landelijke gebieden”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden. Een vaste postbedeling is voor Landelijke Gilden immers een noodzakelijk basisbehoefte in heel België.

Als plattelandsorganisatie komt Landelijke Gilden op voor de belangen van de bewoners van het platteland. De laatste tijd stellen we vast dat men geregeld dienstverlening op het platteland wil afbouwen uit budgettaire overwegingen, zonder zich te bekommeren om sociale aspecten. Denken we maar aan openbaar vervoer (met bv. dreigende vervoersarmoede) of de aanleg van nutsleidingen. Als we Vlaanderen leefbaar willen houden, kan dit enkel met een leefbare stad én een leefbaar platteland. Al te vaak worden stad en platteland tegenover elkaar gesteld, zo ook bv. in het ruimtelijk beleid.

Landelijke Gilden onderschrijft volledig de gedachte van kernversterking en -verdichting, maar dit betekent niet dat er niet gewoond en gebouwd mag worden op het platteland. Integendeel, het afremmen van het ritme waarmee we open ruimte aansnijden, vereist dat óók op het platteland kernen en woonwijken verdichten. Daarom heeft ook het platteland recht op een volwaardige dienstverlening, zeker voor de basisbehoeften. Het is geen verhaal van stad of platteland, maar van stad én platteland.

 

Meer info:
Luc Vanoirbeek, woordvoerder Landelijke Gilden, 0477 33 06 35