Menu

Terug naar Actualiteit >Leader blijft in GLB na 2020

Geschreven op 10 juni 2020. - Persartikel, Landbouw
Leader, het enige bottom-up programma van de EU  (tot nu)

De Europese Commissie en het Parlement werken regels uit voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020.

Maar de begroting is nog niet rond. Gelukkig is één ding al zeker: het programma rond Leader blijft. Minstens
5 % van het budget voor plattelandsontwikkeling gaat naar dit bottom-up en lokaal gestuurd programma.

Het logo van ‘Leader’ is nog steeds in gebruik. Het stelt een zaadje voor dat vrucht draagt. Leader is een acroniem voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale.

Landelijke Gilden kennen dit programma goed. In elk van de huidige twaalf Leadergebieden hebben medewerkers al projecten uitgevoerd. Een overzicht van alle projecten staat op de site van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Begin 2022 zal het nieuwe GLB starten*. Historisch gezien diende het Europese landbouwbeleid om de belofte ‘nooit méér honger’ in te lossen. Het huidige GLB omarmt naast voedselzekerheid en een competitieve landbouwsector nog andere doelstellingen (zie kader). 

De negen specifieke GLB-doelstellingen:

  • zorgen voor een volwaardig inkomen voor boeren;
  • verhoging van het concurrentievermogen in de landbouw;
  • de ongelijke machtsbalans in de voedselketen herijken;
  • acties rond klimaatverandering;
  • management van duurzame hulpbronnen (‘resource management’);
  • bescherming van landschappen en biodiversiteit;
  • ondersteuning van generatie-aflossing;
  • levendige landelijke gebieden;
  • bewaken van de voedselkwaliteit en de gezondheid van de consument. 

Bron:

Art. 6 in nieuwe verordening (voorstel) ter vervanging van Verordening (EU) nr 1303/2013

Voorstanders van de plannen vinden dat het méér mag zijn. Tegenstanders zeggen dat de landbouw niet genoeg aan zijn trekken komt. Om deze kritieken tegen te gaan, geeft de Europese overheid heel veel ruimte aan de Lidstaten om de doelen zelf te bereiken. De lokale invulling wordt dus belangrijk. En Leader past dan perfect in het plaatje.

Vanaf 2022 zullen lokale actiegroepen aangemoedigd worden om voor kleinere gebieden (subregio’s) alomvattende strategieplannen te maken. Alle doelstellingen van GLB kunnen daarbij aan bod komen (zie kader). Ze moeten zich niet meer beperken en kunnen dus echt op maat aan plattelandsontwikkeling doen. Wat de duurzaamheid en Europese integratie alleen maar ten goede kan komen.

* 2021 is een overgangsjaar.