Menu

Terug naar Actualiteit >Limburg wil straf aan de slag met 'mobiliteit'

Geschreven op 11 december 2018. - Maatschappelijke dossiers
Provinciale werkgroep mobiliteit

Landelijke Gilden is een vereniging die mensen met een hart voor het platteland samenbrengt. We zetten ons in voor een leefbaar platteland, waar het aangenaam is om te wonen. Ook mobiliteit speelt hierin een grote rol. Denk maar aan goede busverbindingen en veilige fietspaden.

Vind jij soms ook dat de dienstverlening van het openbaar vervoer nog beter zou kunnen? Of dat de fietsroute naar het werk veiliger zou kunnen? Of ervaar je in jouw omgeving of in de provincie andere noden rond mobiliteit? Dan hebben we goed nieuws voor jou.

In 2019 willen we in Limburg straf aan de slag rond het thema mobiliteit, samen met leden en bestuursleden van Landelijke Gilden. Daarom gaan we van start met een provinciale werkgroep rond dit thema. Alle leden zijn welkom. We bespreken tijdens de eerste werkgroep welke noden er leven en beslissen samen hoe we tot een gemeenschappelijke actie kunnen komen. We bekijken ook hoe we bestaande mobiliteitsthema's waar Landelijke Gilden rond werkt (openbaar vervoer, fietssnelwegen,...) samen nog meer kunnen versterken. We vergaderen een viertal keer per jaar, en evalueren na twee jaar hoe we hiermee verder gaan.

Wil jij mee aan de kar trekken? Laat het dan zeker weten aan Stijn De Cock via stijn.de.cock@landelijkegilden.be of via 011/30 37 03, zodat we jou kunnen uitnodigen voor onze startvergadering.