Menu

Terug naar Actualiteit >Limburgse werkgroep mobiliteit van start

Geschreven op 19 maart 2019. - Terugblik, Maatschappelijke dossiers

Op 13 maart was het zo ver. 8 gemotiveerde (bestuurs)leden van Landelijke Gilden, afkomstig uit heel de provincie, kwamen een eerste keer samen in de provinciale werkgroep mobiliteit.

Na kennis te hebben gemaakt met elkaar via een fijne methodiek, konden we samen aan de slag. We bespraken waar we aan dachten bij 'mobiliteit op het platteland', dachten na over wat goed liep in de Limburgse dorpen en provincie op het vlak van mobiliteit en waar we ruimte zien voor progressie. Ook de mobiliteitsthema's waarop Landelijke Gilden al inzet, kwamen aan bod.  Met het oog op de komende vergaderingen bakenden we enkele thema's af die we de komende tijd verder willen verkennen om zo samen tot een actie te komen.

Na een boeiende vergadering werd er nog gezellig nagebabbeld bij een hapje en drankje.

Interesse om nog aan te sluiten bij onze Limburgse werkgroep mobiliteit? Je bent nog welkom! Stuur gerust een mailtje naar stijn.de.cock@landelijkegilden.be voor meer informatie.