Menu

Terug naar Actualiteit >Lunch van de toekomst: actie voor de toekomst van de landbouwsector

Geschreven op 19 februari 2020. - Nieuws, Landbouw
Actie: Lunch van de toekomst

Als Landelijke Gilden dragen wij de landbouwsector een warm hart toe. Onze geschiedenis en ons platteland zouden hetzelfde niet zijn, zonder landbouw. Vanuit dit respect voor ons ontstaan en verleden, maken we ons dan ook oprecht mee zorgen over de toekomst van de landbouw. Concrete aanleiding? Het Europees meerjarig financieel kader dat op 20 februari goedgekeurd kan worden tijdens de Europese top in Brussel. 

Dit kader heeft op korte én op lange termijn rampzalige gevolgen voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers. Zo dreigt de landbouw immers drie keer de rekening te betalen en dat vinden wij, net zoals Boerenbond, onaanvaardbaar. Om deze aanklacht en eisen voor een beter kader voor landbouw, kracht bij te zetten, trekt Boerenbond dan ook naar Brussel tijdens het moment van de Europese top. Ze organiseren daar een 'lunch van de toekomst', want wat krijg je in de toekomst op je bord, wanneer je de boeren in de kiem smoort? Inderdaad ja, niet veel.  De actie gaat door op 20 februari om 14.00 uur, ter hoogte van de Kleine Wetstraat, tussen rondpunt Schuman en de Blijde Inkomstlaan. 

Steeds meer met steeds minder

De Vlaamse land- en tuinbouw wordt geconfronteerd met de gevolgen van de Brexit, de nasleep van de Russische boycot, de toenemende vereisten in het kader van de nieuwe groene architectuur in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de nog in te schuiven ambities van de Green Deal. Dit alles in een economisch zeer uitdagende omgeving van prijsdruk en fluctuerende markten. Toch stelt de Europese Commissie voor te besparen op de zogenaamde ‘oude’ beleidsdomeinen onder het GLB.

“Met andere woorden: steeds minder budget, terwijl er van de boeren en tuinders steeds meer gevraagd wordt. Geen wonder dat Boerenbond zich hiertegen verzet en aanhaalt dat de voorgestelde knip in het landbouwbudget onder het Europees meerjarig financieel kader een werkelijk obstakel is voor de verdere verduurzaming van land- en tuinbouw. Het Europees landbouwbudget is een investering in de toekomst. Daar bespaar je niet op!”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Boeren betalen drie keer de rekening

De Vlaamse landbouwrekening dreigt in het meerjarig financieel kader af te stevenen op driedubbel verlies:

  • Een eerste keer omdat het landbouwbudget gemiddeld met 5% wordt gekort waarbij de korting voor België volgens berekeningen van Boerenbond oploopt tot ruim 11%.
  • Een tweede keer door de zogenaamde externe convergentie, wat neerkomt op de overheveling van middelen van West-Europa naar Oost-Europa.
  • Een derde keer omdat de nieuwe groene architectuur in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid veel extra eisen met zich meebrengt zonder extra vergoeding, integendeel.

Daarbovenop zal de Green Deal nog bijkomende kosten veroorzaken die nog niet eens meegerekend werden in deze begroting.

Boeren en tuinders moeten een eerlijke boterham kunnen verdienen en extra inspanningen moeten beloond worden. De oproep van Boerenbond aan de Belgische onderhandelaars is dan ook duidelijk: de Vlaamse land- en tuinbouw mag niet het kind van de rekening worden. “We rekenen er op dat het Belgisch standpunt in de Europese Raad volop gaat voor een behoud van het Belgisch budget voor landbouw”, aldus voorzitter De Becker. “Dit was nota bene ook het engagement van de Vlaamse regering in haar regeerakkoord: “de middelen voor landbouw en structuurfondsen voor Vlaanderen [moeten] gevrijwaard blijven”.”

Actie: ‘Lunch van de toekomst’

Het Europees meerjarig financieel kader zet het mes op de keel van de Vlaamse land- en tuinbouwers en is zo een bedreiging voor de hoogkwalitatieve en duurzame voedselproductie. Daarom zet Boerenbond een ‘smakelijke’ lunchactie op touw. De actie gaat door onder het motto ‘Lokaal voedsel? Geniet ervan zolang het nog kan’. Je treft de actievoerders op donderdag 20 februari van 13.30 uur tot 15.00 uur in de Kleine Wetstraat, tussen rondpunt Schuman en de Blijde Inkomstlaan.