Menu

Terug naar Actualiteit >Mama, de bal ligt bij de buren!

Geschreven op 07 september 2021. - Nieuws, Fietsen en wandelen, Landbouw, Maatschappelijke dossiers

De afgelopen tijd was er in de media heel wat te doen over het nieuwe goederenrecht dat op 1 september 2021 van kracht werd. Maar wat betekent die nieuwe wet nu eigenlijk voor jou? Hieronder geven we alvast een eerste toelichting, maar later dit najaar mag je van ons ook een webinar verwachten waarin we dieper ingaan op het onderwerp! 


We halen er even de droge wettekst bij, deze zegt immers dat “iedereen een onbebouwd en onbewerkt perceel mag betreden”. Mag je dan gewoon over elk veld lopen en elk perceel betreden? Neen! Want de wet voorziet ook drie uitzonderingen. Zo mag je een perceel niet betreden:

  1. als dit is afgesloten
  2. wanneer er een verbodsbord hangt
  3. als de eigenaar er schade of hinder van ondervindt

Landbouwpercelen

Bovendien heeft men het enkel over onbebouwde en onbewerkte percelen die je mag betreden. Landbouwpercelen, zo stelt de schrijver van de nieuwe wettekst en bevestigt de minister van justitie, worden altijd beschouwd als “bewerkte percelen” en mogen dus niet betreden worden. Een veld is steeds bewerkt ongeacht of het nu in volle bloei is dan wel pas geploegd of ingezaaid, dus ook niet als het perceel op dat moment niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld in het kader van vruchtafwisseling). Landbouwers kunnen immers schade lijden door het betreden van percelen, of er nu gewassen zichtbaar zijn of niet. Hetzelfde geldt voor het betreden van weiden en perceelsranden.

Tuinen

Maar wat dan met de bal die in de tuin van de buren is terechtgekomen? Ook daar blijkt dat deze nieuwe wet eigenlijk niet veel verandert. Je mag dus niet zomaar de eigendom en privacy van je buur betreden wanneer die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Het enige wat eigenlijk verandert, is dat de wet nu voorziet dat je een zaak of dier dat per ongeluk op iemand anders eigendom is terechtgekomen, moet terugkrijgen. Dat was vroeger blijkbaar niet duidelijk. De buurman is dus enkel verplicht om je de bal terug te geven, maar jij hebt niet het recht om die zonder zijn toestemming in de tuin te gaan halen.

Respect voor eenieders goed blijft dus de regel!