Menu

Terug naar Actualiteit >Meimaand, Mariamaand

Geschreven op 28 april 2020. - Nieuws, Zingeving en solidariteit
Kappelletje ten velde

Vele Landelijke Gilden nemen in de meimaand deel aan de provinciale meibedevaarten van de Landelijke Beweging. We laten de dagelijkse bezigheden even voor wat ze zijn en trekken erop uit om een poos bij Maria te zijn om te vragen, onze noden aan te bieden en te bidden voor wat ons het meest ter harte gaat.

 

Alleen dit jaar, omwille van het coronavirus, niet. Jammer. Toch willen we jullie niet in de steek laten en kunnen we samen toch even stilvallen en bidden:

DE BEEWEG

Al de boeren gaan hun beeweg,
Meie bloeit en zingt in Vlaandren,
Al de boeren langs de wegen
Gaan naar Onze Lieve Vrouwe.

Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel,
In de morgen straalt uw koepel,
Uit de boogaards, uit de heide,
Al de boeren gaan hun beeweg.

Al de boeren uit de heuvels,
klokken bonzen, beden gonzen :
Onze Lieve Vrouw van Halle,
Zegen veld en beemd en stallen.

Heel de gouw van Leie en Schelde,
Al de boeren gaan hun beeweg
Geef ons water uit uw rotse,
Lieve Vrouwe van Oostakker.

Al de boeren gaan hun beeweg,
Lieve Vrouw van Dadizele,
Duin en polder, hout- en vlasland,
Vragen wasdom, vragen vrede.

Meie bloeit en zingt in Vlaandren,
op zovele plaatsen.
Al de boeren gaan hun beeweg,
Klokken gonzen door de beden:
Lieve Vrouwe, geef ons vrede.

~ P.van Moerlande