Menu

Terug naar Actualiteit >MOBILAB DRAAGT BIJ TOT LABEL KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Geschreven op 15 november 2021. - Terugblik, Maatschappelijke dossiers

Op zaterdag 13 november bezocht Vlaams minister Benjamin Dalle De Daltonschool in Oudsbergen. Hij reikte er het label uit van Kindvriendelijke Gemeente. Tijdens zijn bezoek kreeg de minister een interessante inkijk in de uitdagingen van de gemeente Oudsbergen op gebied van veilige en kindvriendelijke mobiliteit, en dit via het project MOBILAB.

Het project Mobilab

Met het project Mobilab gaan Landelijke Gilden en Mobiel21 nog tot half 2022 aan de slag in 3 Noord-Limburgse gemeenten: Peer, Pelt en Oudsbergen. De partners in de drie gemeenten gaan samen uitdagingen aan rond basisbereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame ontsluitingen met de (elektrische) fiets. Aan de hand van burger- en expertenlabs testen ze in elke gemeente pop-up maatregelen voor een andere mobiliteit. Na een grondige evaluatie kunnen de gemeenten deze tijdelijke maatregelen permanent maken om de verkeersveiligheid te verhogen en actieve verplaatsingen te stimuleren.

 

Veilige schoolomgevingen en schoolroutes op maat van het kind zijn het uitgangspunt in Oudsbergen. Aan de hand van co-creatiesessies met leerlingen van de Daltonschool zetten we creatieve inzichten om in realistische, duurzame mobiliteitsoplossingen. De inspirerende kijk van leerlingen op de situatie aan de schoolpoort leidde al tot een kleurrijke inrichting van de schoolstraten, de bouw van parklets en multifunctionele kunstwerken in het teken van de fiets.

 

De komende maanden wordt er volop geëxperimenteerd in de openbare ruimte om de noden van kinderen verder te bepalen en het aantal actieve verplaatsingen van en naar school te verhogen. Het Mobilab-project is ten slotte ook goed  voor kennis- en ervaringsopbouw tussen de verschillende partnergemeenten. Die kennis wordt later ook uitgedragen naar de bredere regio.