Mobiscore, gezakt en tweede zit | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Mobiscore, gezakt en tweede zit

Geschreven op 04 september 2019. - Ledenblad Buiten, Maatschappelijke dossiers

Dat de plek waar je woont mee bepalend is voor je verplaatsingsmogelijkheden en de invloed van je verplaatsingen op het milieu, spreekt vanzelf. Wie vlak bij een station woont, kan veel makkelijker de trein nemen. Maar ook dan is het afhankelijk van waar je naartoe moet. Wie geen ziekenhuis heeft in zijn dorp, moet verder rijden dan wie woont in een stad. Die impact van je woonplek kan je sinds kort berekenen via de Mobiscore. 

Het probleem met die score, die minstens onbewust ook de waarde van de woning die je bewoont of koopt kan beïnvloeden, is dat ze om te beginnen vertrekt van hetzelfde levenspatroon en samenlevingsmodel voor iedereen. Geen bioscoop of sporthal dicht in de buurt? Dat zal je score naar beneden halen, terwijl dat voor jou misschien net totaal onbelangrijk is wanneer je landelijk woont of wil wonen. En wat is het meest milieuvriendelijk: joggen of fietsen door de velden, of naar een verwarmde en goed verlichte sporthal rijden om er te gaan sporten?

De mobiscore is een teken dat er op het platteland werk aan de winkel is

 

Is de Mobiscore een instrument om milieuvriendelijker te zijn? Samen met heel wat landelijke gemeentebesturen zeggen we dat ze net een teken is dat er op het platteland werk aan de winkel is om het openbaar vervoer niet af te bouwen maar beter uit te bouwen en openbare voorzieningen niet zomaar te schrappen maar te behouden of uit te breiden. Want hoe voelt het voor plattelandsbewoners als bussen of kleine stations eerst geschrapt worden en je daardoor dan een lagere Mobiscore krijgt?

Begin juli vroegen een aantal burgemeesters als reactie op dit debat meer steun voor landelijke gemeenten. Landelijke Gilden neemt het op voor mensen die soms generaties lang wonen, werken en ontspanning zoeken op het platteland. Landelijke Gilden pleit ervoor dat de overheid platteland en stad – en hun bewoners – gelijkwaardig behandelt. We verwerpen de Mobiscore niet, maar rekenen op een kritische doorlichting en bijstelling door de volgende Vlaamse regering. Laat het debat vooral ook een aanzet zijn voor een paar goed onderbouwde voorstellen die door stad én platteland gedragen worden.