Menu

Terug naar Actualiteit >Na Doel nog honderden kleine ‘Doelen’ bedreigd? [Persbericht]

Geschreven op 06 juni 2018. - Persartikel, Actie(f) in je dorp

Het polderdorp Doel heeft altijd symbool gestaan voor de teloorgang van kleine dorpen. Als we de Vlaamse Bouwmeester mogen geloven zullen er de komende jaren nog tientallen of zelfs honderden Vlaamse ‘Doelen’ bijkomen. Voor Landelijke Gilden houdt de bouwmeester te weinig rekening met de intrinsieke waarden van deze kleine leefgemeenschappen.

Hoe meer er nagedacht wordt over dorpen, hoe beter. Landelijke Gilden is blij met de aandacht voor dorpen en hun toekomst. Tot voor kort was er geen enkele overheid mee bezig. Het is voor veel bewoners daarentegen hun leefomgeving. Een sterke visie voor een dorpenbeleid is dus gewenst.

Recent lanceerde de provincie Antwerpen een gids om dorpsbewoners te inspireren om te werken aan een veerkrachtig dorp. Daarnaast sponsoren ze acht projecten in dorpskernen om de praktijk te toetsen aan de theorie. Gelijkaardige initiatieven zien we in West-Vlaanderen (dorpenteam), Oost-Vlaanderen (dorpenbeleid op streekniveau), Limburg (ondersteuning DIY) en Vlaams-Brabant (leefbare dorpen-initiatief).

De Vlaamse Bouwmeester stelt in een reactie dat het een foutief signaal geeft. “De kleinste dorpen zijn niet levensvatbaar. Jonge mensen moeten zich daar niet vestigen. Er moet eerder een beleid komen voor kwalitatief wonen in kernen. Grote dorpen en steden hebben de toekomst.”

Landelijke Gilden vindt het debat over de grootte van dorpen overbodig en vraagt dat de complexiteit van het samenleven in dorpen (jong – oud, mobiel – minder mobiel, voorzien – afhankelijk, aantrekkelijkheid, kostprijs woning, kostprijs leven …) het onderwerp wordt van het debat. Een dorpenbeleid vraagt meer onderbouwing dan enkel het aantal woningen of bewoners. Het is wel een goede start, zoals een kaart over de Belgische nederzettingen (1980) aantoont. Een update van deze kaart (databank) is zeker aanbevolen.

De provincies bouwen op dit moment ervaring op rond dit onontgonnen terrein via projecten. Landelijke Gilden is via haar Innovatiesteunpunt bij meerdere van deze projecten betrokken en de eerste resultaten tonen aan dat ‘leefbaarheid’, ‘veerkracht’ weinig te maken heeft met de grootte van het dorp. De wedstrijd ‘Prijs voor Dorpskracht’ waaraan kleine en grote dorpen meededen, leverde hetzelfde besluit op.

Landelijke Gilden meent dat het provinciale niveau zeker kan bijdragen aan het debat over dorpen en hun toekomst. De gemeenten zullen de uitvoerders van een dorpenbeleid zijn, en als zij gesteund kunnen worden door een multidisciplinair team, zit er winst in voor alle partijen. Landelijke Gilden vraagt ook dat over het vestigingsgedrag van jonge mensen niet alleen maar beschuldigend gepraat wordt. Er is meer aan de hand als jonge mensen bewust kiezen om niet in een stad of grote kern te gaan wonen.

Tot slot blijft Landelijke Gilden aandringen op een overkoepelende visie op het dorpenbeleid, waaraan alle overheidsniveaus, burgerinitiatieven en marktpartijen kunnen meewerken en het in uitvoering brengen. De discussie over ‘groot’ en ‘klein’ kan dan zeker beslecht worden.

Meer info:
Karel Lhermitte, Studiedienst - Adviseur Plattelandsontwikkeling, via 0497 92 70 62