Menu

Terug naar Actualiteit >Naar een gereedschapsbibliotheek waar alle inwoners baat bij hebben

Geschreven op 19 januari 2023. - Nieuws, Actie(f) in je dorp
Vorm geven aan 't Werkkot in Peer

Half januari brachten we samen met De Transformisten een groep geïnteresseerde Perenaren bij elkaar om na te denken over het toekomstige Werkkot in Peer. Welke problemen zal de gereedschapsbib in deze stad oplossen? Wie willen we bereiken? Welke impact willen we hebben? De avond bracht de vrijwilligers tot heel wat interessante inzichten. Het werd allemaal nog concreter nadat we in de verschillende catalogi van bestaande gereedschapsbibliotheken scrolden.

Een tiental deelnemers waren aanwezig op de eerste workshop van 't Werkkot in Peer. De deelnemers kenden elkaar niet, maar na een korte voorstellingsronde was duidelijk dat iedereen daar zat vanuit eenzelfde sociaal en duurzaam gedachtegoed. Opvallend was ook dat niet iedereen zichzelf een goede klusser vond. Naast duurzaamheid en ontmoeting, bleek het aspect kennis en ervaring delen een belangrijke aantrekkingsfactor in een gereedschapsbibliotheek te zijn.  Dat bleek ook bij de bespreking van de doelgroep. De deelnemers waren het er over eens: iedereen is welkom. Ook mensen die maar af en toe klussen. 't Werkkot is er voor iedereen. Zowel particulieren als verenigingen zijn welkom. Door de gereedschapsbib zullen er minder overbodige aankopen plaatsvinden en kunnen mensen meer budget overhouden voor andere zaken. Na de eerste oefening stonden alle neuzen in dezelfde richting.

In het tweede deel van de avond snuisterden we in de catalogi van reeds bestaande gereedschapsbibliotheken. Een digitale tool voor ledenbeer en catalogus is belangrijk. 't Werkkot moet immers concurreren met bestaande webshops waar je vandaag bestelt en het morgen al in huis hebt. De uitleensoftware moet gebruiksvriendelijk zijn voor jong en oud. Er mogen immers geen digitale drempels zijn. 

Eén ding is zeker. 't Werkkot in Peer zal beroep kunnen doen op de ervaring en expertise van heel wat bestaande gereedschapsbibliotheken in Vlaanderen. Het eerste lerend netwerk vindt plaats op 11 februari in Buurthuis Posthof in Berchem. 

Wordt vervolgd.