Menu

Terug naar Actualiteit >Nieuwe ophokplicht vanaf 15 november 2021

Geschreven op 17 november 2021. - Nieuws

Wegens de toenemende besmetting van de vogelgriep bij pluimvee, werd er beslist dat er vanaf 15 november 2021 opnieuw een ophokplicht geldt voor zowel bedrijven als voor hobbyisten.

 

 

Na de vondst van een wilde gans besmet met aviaire influenza of vogelgriep in Schilde, heeft minister Clarinval op aangeven van experten en het FAVV beslist om over te gaan tot een algemene ophok- en afschermplicht, ook bij hobbypluimvee.

De situatie in onze buurlanden, waarbij op enkele weken tijd verschillende wilde vogels en ook enkele pluimveehouderijen getroffen zijn, is verontrustend en toont dat het virus volop circuleert bij wilde vogels. 

Na het vorige vogelgriepseizoen, waarbij vele professionele pluimveehouderijen, collecties en hobbyhouders in heel Europa getroffen werden, zijn er in onze buurlanden recent opnieuw verschillende gevallen van aviaire influenza bij wilde vogels opgedoken. Onderzoekers vermoeden dat het vogelgriepvirus blijven circuleren is in de wilde vogelpopulatie.

Vooral watervogels (ganzen, zwanen, eenden enz.) zijn betrokken in de verspreiding van vogelgriep. En deze vogels zijn lang niet allemaal trekvogels. Er werden in Europa ook gevallen gemeld van besmettingen bij sedentaire dagroofvogels, uilen, meeuwen en zelfs een ekster en een duif. Het virus vormt verschillende varianten, en bij sommige varianten blijft een besmette vogel kerngezond en wordt zo een niet-gedetecteerde verspreider.

Na de recente besmettingen bij zowel wilde vogels als pluimvee in onze buurlanden, werd op 11 november in Schilde (provincie Antwerpen) een wilde zieke gans aangetroffen, waar onderzoek aantoonde dat het dier geïnfecteerd was met de hoogpathogene vogelgriep.

Dat toont aan dat het vogelgriepvirus ook bij ons aanwezig is in de wilde vogelpopulatie. Hoogpathogene vogelgriep wordt via diercontact of via contact met de uitwerpselen erg gemakkelijk overgedragen op gehouden vogels. De getroffen dieren worden erg ziek en er is een hoge mortaliteit.

Daarom is het heel belangrijk om contact met wilde vogels te vermijden en daarom heeft federaal minister Clarinval beslist om over te gaan tot een algemene ophok- en afschermplicht. Ook Nederland en Frankrijk hebben deze maatregel al eerder moeten nemen.

Dit met ingang vanaf 15 november en ook voor de hobbyhouders van pluimvee. Daarbij moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden om hobbypluimvee en vogels zoveel mogelijk af te schermen van contacten met wilde vogels. Dit kan door ophokken of afschermen met netten. Ook moet er voor gezorgd worden dat wilde vogels geen toegang hebben tot voeder of water dat voor de kippen bestemd is.

De eigenaar moet er eveneens voor zorgen dat het drinkwater dat gegeven wordt, niet in contact gekomen is met wilde vogels (ook geen kraaien, eksters of duiven). Met de afschermplicht bescherm je jouw pluimvee en gevogelte niet alleen tegen vogelgriep, maar ook tegen andere ziektekiemen die meegebracht kunnen worden door wilde vogels.

Denk na over een duurzame manier om je dieren te beschutten, want de ophokplicht kan enkele weken tot maanden aangewezen zijn. Het FAVV zal, wanneer de vogelgriepdreiging geweken is, de maatregel terug opheffen. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen, kan je steeds de website van het FAVV raadplegen.