Menu

Terug naar Actualiteit >Nu zaaien: facelia voor de bijen

Geschreven op 08 juni 2016. - Tuinieren
facelia, nuttig in de schooltuin

Misschien zijn er na de laatste oogst kale stroken in de tuin gekomen. Als je die zo achterlaat, zal het onkruid welig tieren. Een slimme oplossing is die stroken in te zaaien met een bodembedekker die in september makkelijk te verwijderen is.

 

Facelia is een interessante plant

Het is een snelgroeiende plant die 60 tot 80 cm hoog wordt en veel bijen aantrekt want de blauwpaarse bloemen bevatten veel nectar. Facelia groeit in de zon of op een meer beschaduwd plekje, maar liefst niet onder een boom.

 

Hoe zaaien?

Zaai royaal en dek de zaden af met een laagje grond (1-2 cm). Zo liggen de zaadjes donker en kiemen ze sneller. In juni zaaien is redelijk laat, maar het kan best nog: de zaden kiemen zelfs bij enige droogte. 

Bewerk de grond oppervlakkig en maak de aarde fijn. Daarin kan je zaaien en daarna moet je de zaden goed inharken. Voorzichtig over de strook lopen om de grond aan te drukken kan geen kwaad.

Het kan even duren eer de jonge plant 4 bladeren gevormd heeft, maar daarna gaat het ontzettend snel. Facelia zal de bodem bedekken zodat onkruiden geen kans meer maken.

 

Nut voor de schooltuin

Het grootste deel van deze plant zit ondergronds, de wortels zijn sterk vertakt en blijven vrij ondiep. Dat is een groot voordeel voor de schooltuin. Een harde, vaste grond wordt hierdoor malser en laat zich makkelijker bewerken.

In september kan je de facelia afknippen en de grond klaarmaken om nieuwe groenten te zaaien. Of je kan ervoor kiezen om de facelia te laten staan tot volgend voorjaar.

 

Wat je nog moet weten

  • Facelia kan niet tegen de vorst. De plant vriest dood bij de eerste koude nachten. Maar ook in die toestand blijft de bodem bedekt tijdens de winter, heeft onkruid minder kans om te groeien en is het makkelijker om de grond te bewerken in het voorjaar.

  • Naar het schijnt zouden er minder slakken voorkomen in tuintjes met facelia. Het zou voor hen niet zo prettig toeven zijn onder deze planten.

  • Als facelia de kans krijgt om zaad te vormen, heb je gegarandeerd volgend jaar veel nakomelingen ervan in de tuin .