Menu

Terug naar Actualiteit >Onkruid wieden

Geschreven op 04 mei 2016. - Nieuws, Tuinieren
onkruid in de schooltuin

Nu het warmer wordt en het onkruid begint te groeien, loont het de moeite om regelmatig met de schoffel een rondje tussen de beplanting te maken. Wacht niet tot het onkruid de overhand heeft gekregen. Als je tijdig begint, is onkruidbeheersing een fluitje van een cent. Zelfs hardnekkige onkruiden kunnen niet tegen steeds terugkerende schoffelbeurten.

Hardnekkig zijn, loont

Op droge zonnige dagen kan je gewied onkruid laten liggen en de zon zijn werk laten doen. Anders gaat het allemaal de composthoop op.

Laat in een schooltuin de kinderen niet onvoorbereid aan dit klusje beginnen. Uit ervaring is gebleken dat dan alle groene sprietjes vlijtig weggeschoffeld worden. Leerlingen uit de eerste graad beperken zich best tot de grotere, duidelijk herkenbare onkruiden (varkensgras, herderstasje, paardenbloem, distel). De oudere leerlingen kan je het verschil aanleren in de tuin. Of laat het hen zelf ervaren met een proefondervindelijk experiment!
 

Vuile handen hebben, is ‘cool’

Zorg dat de schooltuiniers een eigen speciaal stukje zeep hebben.
Het geeft hen een hogere ‘status’ indien ze hiermee hun handen mogen wassen na een tuinbeurt.


 

De beste methode volgens de soort

Er zijn verschillende soorten onkruid, elk met hun eigen kenmerken waardoor een eigen aanpak nodig is.
 
Een- of tweejarige onkruiden die zich uitzaaien
 • Zeer hardnekkig maar relatief eenvoudig te verwijderen door regelmatig te schoffelen.
 • Als deze onkruiden er niet in slagen om zaad te vormen, kunnen ze zich niet verder verspreiden in de tuin. Tenzij de buren nonchalanter zijn...
 

Overblijvende onkruiden

 • Dit zijn onkruiden die blijven doorleven, het hele jaar rond.
 • Bij deze soorten volstaat het niet om alleen het bovengrondse deel te verwijderen.
 • Steek ook het wortelstelsel uit om te voorkomen dat de plant opnieuw uitloopt.
 

Overblijvende onkruiden die een penwortel vormen

 • Elk stukje wortel, hoe klein ook, dat achterblijft in de grond zal een nieuwe plant geven.
 • Diepe penwortels moet je geheel uitgraven.
 • Dat gaat makkelijker als de grond niet te droog is.
 
Overblijvende onkruiden die worteluitlopers vormen
 • Dit zijn de lastigste soorten om te verwijderen.
 • Uitgraven en zeven van de grond is bij hardnekkige groei vaak de enige oplossing. Tenzij je oordeelkundig gebruik kan maken van een aangepast bestrijdingsmiddel.
 • De grond een jaar lang afdekken met zwarte folie is een rigoureuze maatregel die wel effect heeft.
 • Is deze methode niet mogelijk, blijf dan even hardnekkig schoffelen als het onkruid dat blijft groeien. Dat put de plant langzaamaan uit. 
 

Een experiment als controletoets

Wanneer er in de tuin gezaaid wordt, zaai dan gelijktijdig ook een beetje in een potje.
Het potje kan in de klas verzorgd worden. Wanneer de zaadjes (worteltjes, radijsjes, snijsla) uitkomen, kunnen de kinderen het uitzicht van de kiemplantjes bestuderen. Met die kennis kunnen ze dan aan de slag in de schooltuin: met het potje bij de hand om in geval van twijfel nog even te checken.
 
En als er wat misloopt ... Bedenk dat een mislukking ook hoort bij het tuinieren. Maak er geen ramp van: gewoon opnieuw zaaien!
 
 

Onkruid niet zomaar op de composthoop

Gooi onkruiden in bloei en in zaad niet op de composthoop maar in de gft-bak om verspreiding te voorkomen via je eigengemaakte compost.