Menu

Terug naar Actualiteit >Opnieuw vogelgriep in België

Geschreven op 14 juni 2017. - Nieuws, Tuinieren
Kip

Nieuwe besmetting

Op 20 juni werd door het FAVV gemeld dat er een nieuwe besmetting met hoog pathogene vogelgriep van het type H5N8 is ontdekt bij een hobbyhouder in Couvin (provincie Namen). Het aantal uitbraken sinds 1 juni komt daarop 9 te staan.

Maatregelen rond de besmettingszones

Rond de besmettingen zijn restrictiezones afgebakend.

 • Rond de besmettingen in Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke en Quiévrain zijn bufferzones van 3 km afgebakend. In deze bufferzones zijn de volgende maatregelen van kracht:
  • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden,
  • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels worden aangegeven.
 • Rond de uitbraak van Oostkamp zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In het beschermingsgebied zijn de volgende maatregelen van kracht:
  • Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden.
  • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Menen worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.
  • In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector.
  • Bovendien vraagt men aan elke inwoner die binnen die zones pluimvee of andere vogels heeft om binnen de 72 uur aan de burgemeester te melden hoeveel en welke dieren hij houdt. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste drie weken behouden blijven.
 • In Ath wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend.
  • Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden.
  • De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden.
  • Aan inwoners die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Ook deze zone zal ten minste drie weken behouden blijven.
 • Rond de haard in Couvin werd een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km afgebakend. 
  • Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden.
  • De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden.
  • Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester. Daarin dient aangegeven te worden welke dieren gehouden worden en hoeveel. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven. 

Maatregelen voor het hele land?

In de rest van het land blijven de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

>> Een volledig overzicht van de maatregelen voor het hele Belgische grondgebied

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Een overzicht van de maatregelen voor de professionele pluimveehouder. Zie www.boerenbond.be/vogelgriep

Hoe verspreidt het virus zich?

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het virus zich verspreid heeft via openbare markten. Daarom zijn de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee verboden in heel België.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven dus nog steeds toegelaten buiten de zones, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Over het H5N8-virus

Het H5N8-virus, dat geïdentificeerd werd, is hetzelfde virus als dat gevonden in februari en maart bij een hobbyhouder in Lebbeke en bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies.

Dit H5N8-virus is een “klassiek” hoogpathogeen virus. Het verspreidt snel en veroorzaakt veel gezondheidsproblemen en hoge sterfte bij kippen en kalkoenen. Er is nog geen enkele besmetting vastgesteld bij de mens.

Wat met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Op de website van het FAVV worden alle maatregelen gebundeld en kan je steeds de laatste stand van zaken volgen.