Menu

Terug naar Actualiteit >Plannen na corona? Limburg heeft er al tien (goeie)

Geschreven op 12 maart 2021. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Open en openbare ruimte zijn belangrijk

Het laatste jaar wijzigden onze gewoontes. Ook ons ruimtelijk gedrag wijzigde. Méér thuis, minder op weg, méér buiten, minder op bevolkte plaatsen. Plots kreeg een verplaatsing of een verblijf het label ‘essentieel’. Plots moest je je verantwoorden als je buiten kwam na middernacht. Nabijheid van diensten, mensen en voorzieningen kreeg positieve aandacht. De rol van de open ruimte en van de openbare ruimte werd bijgesteld.

Met het vooruitzicht dat na de pandemie het gewone leven terugkeert, heeft de provincie Limburg aanbevelingen gebundeld waarmee planners en burgerplatforms op alle niveaus mee aan de slag kunnen. Tomorrowlab, een innovatiebureau en de Afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie formuleerden ze op basis van de ‘harde’ lessen van de laatste periode.

Zo lezen de vier aanbevelingen i.v.m. de buurt als een pleidooi voor een veerkrachtig dorp:

  • Bewaar de open ruimte en voorzie toegankelijk groen;
  • Investeer in de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte;
  • Faciliteer kleinschalige woon-zorg-voorzieningen;
  • Streef naar nabijheid van basisvoorzieningen.

Het antwoord op plannen na corona? Graag en veel, maar hou ook rekening met die aanbevelingen.

Eigen foto

Bron: brochure 'Plannen na corona'