Menu

Terug naar Actualiteit >Plattelandsacademie bepleit omkering van het zorgvraagstuk

Geschreven op 08 november 2016. - Persartikel, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Plattelandsacademie Bepleit omkering van het zorgvraagstuk

Landelijke Gilden en VVSG organiseerden op 8 november 2016 een studiedag over zorg in de buurt. Experten uit Vlaanderen en Nederland waren het eens: als we gewoon blijven verder doen, ontploft ons zorgmodel omwille van de toenemende vergrijzing en de inefficiënties van het systeem. De experten pleiten voor een omkering: een zorg gebaseerd op nabijheid en verbondenheid, die een beroep doet op ieders inbreng.

Anke van Beckhoven, Nederlandse praktijkbouwer, startte met de vraag : ”Hoe wilt u oud worden in uw buurt?“ Personen helpen om op die vraag een realistisch antwoord te geven, is een strategie die op termijn kostenbesparend werkt. Op vandaag is 42 % van het woningpatrimonium niet aangepast aan de verouderende bevolking (trappen, slaap- en badkamer boven, verwarmingskost) waardoor ‘ageing in place’ of als oudere thuis blijven zeer moeilijk wordt, en op termijn maatschappelijk contraproductief. Marleen Vanhees, directeur Landelijke Thuiszorg, deed dan ook een oproep om een programma van kleine woningaanpassingen op te starten.

Professor Dominique Verté (VUB), internationaal gekende gerontoloog en directeur van de Belgian Ageing Studies, stelde dat een fundamentele omwenteling in ons denken noodzakelijk is: “Zorg moet ingebed worden in een ruimer welzijnsdenken, weg van het medisch denken. Zorg moet terug in een vorm van gemeenschappelijkheid worden aangeboden, best op de plaats waar mensen wonen.”

Dat laatste was ook het uitgangspunt voor de pilootprojecten ‘onzichtbare zorg’ van de Vlaamse Bouwmeester. Ruimtelijk planner Tom Lagast belichtte daarvan de voortgang en toonde dat vermenging op het niveau van het bouwblok de levendigheid voor jong en oud kan verhogen. “Geen zorgreservaten ergens aan de rand van het dorp” zei Lagast, maar wel centraal gelegen en verbonden met de activiteiten uit de wijk of buurt.

Landelijke Gilden wijst erop dat elke gemeente, deelgemeente en dorp uniek is. Het is duidelijk dat de gemeente niet alles zelf moet doen, maar wel haar inwoners moet aanspreken en moet bevragen naar noden bij mensen. Het hoeven ook niet steeds grootschalige stedenbouwkundige ingrepen te zijn, ook kleinschalige initiatieven in het dorp (vb. CADO: collectieve autonome dagopvang) kunnen een wereld van verschil maken.

Landelijke Gilden neemt de lessen die op deze studiedag werden gepresenteerd op in haar campagne voor een dorpenbeleid en zoekt verder naar partners om deze boodschap uit te dragen.

 

Meer info: www.plattelandsacademie.be
Download de presentaties

 

Over Landelijke Gilden

Met ongeveer 70.000 leden in bijna 900 lokale afdelingen is Landelijke Gilden de grootste plattelandsvereniging in Vlaanderen en Oost-België. Landelijke Gilden komt op voor de belangen van de plattelandsbewoner. Het hele jaar door zetten we ons in voor de leefbaarheid van de plattelandsdorpen. Landelijke Gilden programmeert de studiedagen van de Plattelandsacademie rond diverse actuele plattelandsthema’s. Voorbeelden zijn ruraal erfgoed, burgerbetrokkenheid en het dorpenbeleid. De Plattelandsacademie wordt georganiseerd met steun van de Nationale Bank van België.