Menu

Terug naar Actualiteit >Plattelandsacademie Evergem 14 oktober 2019

Geschreven op 05 november 2019. - Geslaagde activiteit, Maatschappelijke dossiers
anders bouwen en wonen in dorpen

 

Locatie: oud gemeentehuis Ertvelde.

Inleiders: Peggy Totté, Architectuurwijzer; Stefaan de Beule, Arc-Immo; Luc Groosman, GECORO Sint-Laureins; Sven Roegiers, schepen Evergem.

Moderator: Karel Lhermitte, Landelijke Gilden

Eigen foto: Vinderhoute

De boodschap van Totté was duidelijk. Er is weinig tot géén vrije ruimte meer in Vlaanderen om te bouwen. Het ruimtebeslag bedraagt 33 % en de maatschappelijke kosten hiervan beginnen op te lopen. Het aanbodgestuurd bouwen heeft zijn beste tijd gehad. Nu moet er méér geïnvesteerd worden in kwaliteit van zowel gebouw als van de buitenruimte. Een oplossing ligt gedeeltelijk in anders wonen en anders bouwen. 

Totté is curator van de tentoonstelling ‘Housing Apart Together’ over collectieve woonvormen in Vlaanderen. Collectief wonen verschilt van de individuele woonvorm omdat er meerdere woningen mogelijk zijn op één bouwkavel. In veel dorpen kan ‘leeg’ erfgoed zoals school, vierkantshoeve … kansen bieden aan meergezinswoningen. De woningen zijn kleiner en er is meestal sprake van gedeelde tuinen en een gemeenschappelijke ruimte. Rond privacy is er onderzoek uitgevoerd. Dit valt beter mee dan verwacht omdat er op voorhand met de buren afspraken zijn gemaakt. Wat in contrast staat met de klassieke verkaveling waar buren elkaar niet kennen en moeten leren elkaars privacy te respecteren.

Vastgoedmakelaar de Beule stelde vast dat de gemiddelde woonoppervlakten van woningen daalde van 210 m² in 2000 tot 162 m² in 2017. Een kavel van 1200 m² voor één woning vroeger gaat nu dienen voor vier huizen. De meeste jonge kopers zoeken toch nog een individuele woning, liefst met een tuintje en een oprit. Senioren in grotere woningen zoeken appartementen in het centrum. Andere woonvormen worden zelden gevraagd. Renovatie van verouderde woningen, is een zware financiële opgave. De Beule stelde zich ook vragen bij het schrappen van bouwgrondreserves omwille van het beleidsplan ruimte Vlaanderen.

Architect Groosman filosofeerde over het verhogen van het ruimtelijk rendement in het Meetjesland. Vanuit de praktijk van de GECORO gaf hij enkele voorbeelden hoe verdichting in een dorpskern uitgevoerd kan worden. ‘Wijs verdichten’ is volgens hem de opdracht.

Schepen Roegiers gaf aan dat de gemeente zich bewust is van haar taakstelling om én de kernen te verdichten én open ruimte te bewaren. In een gemeente gesitueerd binnen het Gents stadsgewest is dat géén gemakkelijke opgave. Zo zijn er cirkels getekend rond de kernen waarbinnen nog mag ontwikkeld worden. Cijfermatig is er nog 1.100 ha bouwgrond. Schrappen of bevriezen van bouwgrondreserve is te overwegen.

Enkele vragen uit het publiek o.m. over de zorgwoning, besloten de welgevulde avond.