Menu

Terug naar Actualiteit >Plattelandsacademies 2019 - verdichting

Geschreven op 21 december 2018. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers

Plattelandsacademie, thema verdichting
Hoe gaan we in de toekomst wonen? 

Landelijke Gilden volgt het debat over de betonstop. Vlaanderen is zo goed als vol en toch komen er elk jaar nog gezinnen bij die hun woonwensen willen vervullen. De helft van deze gezinnen wil zelfs een vrijstaande woning. Wie nadenkt over hoe we nog kunnen groeien, kan niet meer met uitbreidingsplannen spelen. We zullen het moeten doen met de ruimte die reeds in gebruik is. Het “ruimtelijk rendement” zoals dat heet, moet hoger. Iedereen heeft het daardoor over verdichten.

Vandaag is er al een grote veelheid aan nieuwbouw of vernieuwbouw met appartementen en meergezinswoningen in diverse dorpskernen. Zij vervangen dikwijls oudere afgeleefde woningen, maar veranderen natuurlijk het uitzicht langs de straatkant. Als die veranderingen te snel of te grootschalig zijn, begint dit bewoners op te vallen en stellen zij zich terecht de vraag of het dorp of de woonkern dit verdraagt. Ze vrezen dan voor parkeerdruk en een verlies aan levendigheid en groen in de publieke ruimte. Bijkomend is de vraag of men niet te veel van het zelfde bouwt? De woningtypes die worden aangeboden zijn meestal bedoeld voor rentenierende senioren en goedverdienende koppels met twee kinderen. Verdichting is dan misschien wel een oplossing voor de tekorten maar daarnaast moet toch ook werk gemaakt worden van het delen van ruimtes, hergebruiken, renoveren, recycleren, slim combineren.

Landelijk Gilden wil toch enige realiteitszin in het debat brengen. Dorpskernversterking is te verkiezen boven dorpskernverdichting. Dit laatste geeft marktgedreven partijen een vrijbrief om alle vrije ruimte te bebouwen. Een dorp moet zeker géén stadsallure krijgen maar eerder aanpassingen die de leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen. De volgende jaren willen we hierover een discussie opzetten en onze mening vormen.

De eerste stap in deze discussie zijn de twee uur durende provinciale inspiratielabs. Deelnemers kregen uit de eerste hand informatie over het nieuwe wonen. Een stedenbouwkundige vertelde over diverse woonvormen. Een vastgoedexpert reflecteerde over de woonmarkt en een lokale mandataris verhaalde hoe het beleid er in de praktijk mee omgaat. Nadien was er steeds tijd voor een debat.

Je kon erbij zijn op: