Menu

Terug naar Actualiteit >Pluimvee verhandelen of tentoonstellen één maand verboden

Geschreven op 16 juli 2018. - Nieuws, Tuinieren
Ziekte van Newcastle bij kippen

Vandaag is de ziekte van Newcastle weer bij 2 hobbypluimveehouders vastgesteld. Het virus is onschuldig voor de mens, maar zorgt bij pluimvee voor problemen, met mogelijks veel sterfte. Het virus verspreidt zich heel gemakkelijk en daarom heeft het FAVV met ingang van 2 juli 2018 alle handel in hobbypluimvee (met inbegrip van het weggeven) of het tentoonstellen ervan voor één maand verboden.

Wat moet je weten?

Wat is de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar de meeste vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?

Er bestaan verschillende virusstammen en afhankelijk van de soort stam en de vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig:

  • verminderde eetlust,
  • spijsverteringsstoornissen,
  • ademhalingsproblemen,
  • sufheid,
  • verminderde leg,
  • zenuwstoornissen en massale sterfte (bij een erg agressieve stam).

Hoe verspreidt het virus zich?

De verspreiding van het virus gebeurt door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (voeder of drinkwater verontreinigd met uitwerpselen) of via de lucht. Je kan de ziekte dus op je hobbyhouderij binnenbrengen door de aankoop van pluimvee op de markten, bij een pluimveehandel, bij een collega particulier,…. Ook op tentoonstellingen kunnen de vogels besmet geraken, als ze in contact komen of in de nabijheid staan van een andere vogel die besmet is.

Het is sinds 1998 geleden dat het virus nog was vastgesteld op een hobbybedrijf. De reeks van uitbraken die er nu zijn, zijn wellicht het gevolg van onzorgvuldige contacten binnen de pluimveehandel en de hobbysector. Het is dan ook zeer belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen als je nieuw pluimvee aankoopt.

Is er gevaar voor de mens?

Die aandoening is erg besmettelijk voor kippen en ander gevogelte, maar voor de mens is er geen gevaar. Ook de consumptie van vlees of eieren houdt geen risico in.

Welke maatregelen moet je toepassen?

Het Voedselagentschap voert 2 strikte maatregelen in:

  1. verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  2. verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

De maatregelen gaan in op maandag 2 juli en gelden om te beginnen voor een maand.

Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

Wat kan je preventief doen?

Vaccinatie is de enige goede preventiemaatregel die je kan nemen tegen de ziekte van Newcastle. Voor de hobbyhouderijen met meer dan 100 stuks pluimvee en voor de professionele sector is dat zelfs wettelijk verplicht. Het Federaal Voedselagentschap stelt dat ook voor particulieren met maar enkele kippen de vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle is aangewezen. Je kan daarvoor zeker bij jouw veearts terecht. Vergewis je bij de aankoop van pluimvee er dan ook van of de dieren gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle. Op die manier bescherm je eigen pluimvee tegen een mogelijke besmetting.

Wanneer je vermoedt dat je kippen, eenden, ganzen,… ziek zijn, neem je ook best contact op met je dierenarts.

Landelijke Gilden volgt de situatie op de voet en zal je zo snel als mogelijk verder berichten.

Meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/