Publieke bevraging over EU plattelandsontwikkeling | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Publieke bevraging over EU plattelandsontwikkeling

Geschreven op 18 december 2017. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
GLB in relatie tot doelstellingen

De intenties van de Europese Commissie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zijn bekend. In de ‘Mededeling: de toekomst van Voeding en Landbouw’ zegt ze hoe ze de steun van de Europese structuurfondsen wil inzetten.

De indeling in twee pijlers blijft behouden. Pijler I is de rechtstreekse boerensteun. Pijler II staat voor plattelandsontwikkeling. Men wil afstappen van de ‘one-size-fits-all’ benadering en veel meer overdragen aan de Lidstaten. De EU zou dan enkel de resultaten monitoren.

De aandacht gaat naar intensievere milieuzorg en klimaatacties, risicobeheer voor de landbouw, de instroom van jonge landbouwers, het gebruik van technologie (klimaatslimme landbouw, slimme dorpen), de groei van banen in plattelandsgebieden.

Zowel in Rillaar (15/2) als Waregem (22/2) organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk een publieksmoment over deze mededeling. Inschrijven voor 5/2/2018.