Roem & Glorie, fototentoonstelling Achiel Goossens | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Roem & Glorie, fototentoonstelling Achiel Goossens

Geschreven op 29 juni 2020. - Nieuws, Erfgoed, Landbouw
Tentoonstelling tuinbouw

't Grom - het museum van de groentestreek - promoot het duurzaam gebruik en behoud van streekgebonden groentevariëteiten door kwekers en consumenten. Deze telersvariëteiten zijn enorm kostbaar voor het behoud van wereldwijde agrobiodiversiteit en voedselzekerheid. 't Grom lanceert daarom Roem & Glorie, een bewustmakingscampagne over en ode aan de aan de durf en het succes van pioniers en telers in de tuinbouw. Over hoe deze mannen en vrouwen hun eigen gewassen selecteerden en verbeterden, vroeger en nu opnieuw.

Als tuinbouwconsulent bij Boerenbond van 1965 tot 1991 registreerde Achiel Goossens (1937) alle sectorontwikkelingen in Europa. Zo zat hij op de eerste rij bij vernieuwingen rond thema’s als mechanisatie, automatisatie, plantenziekten, klimaatbeheersing, bedrijfseconomie. En natuurlijk ook teeltveredelingen.

 

Naast zijn werk had hij nog een grote passie, fotografie. Om zaken beter uit te kunnen leggen, legde hij alles ook op beeld vast. Onbedoeld groeide zijn collectie uit tot een unieke getuigenis van drie decennia ontwikkelingen in de tuinbouwsector in binnen- en buitenland. Einde 2019 schonk hij zijn levenswerk aan 't Grom dat het in dank aannam en uit dankbaarheid meteen plande om deze te digitaliseren en te tonen aan het grote publiek.

Deze eerste fototentoonstelling brengt de beginjaren uit de carrière van Achiel Goossens weer tot leven. Van eind jaren zestig tot begin jaren zeventig, in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een unieke blik op een scharniermoment in onze tuinbouw, de overgang van paard- en mankracht naar mechanisatie, van klein- naar grootschalig.