Samen energie produceren? Europa zegt ja. | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Samen energie produceren? Europa zegt ja.

Geschreven op 11 februari 2020. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Lochem, kennisuitwisseling, energiecoöperatie

De energiemarkt in Europa verandert. Een belangrijke oorzaak is het klimaatakkoord van Parijs (2015) waar de afbouw van fossiele brandstoffen in staat. De Europese overheid heeft voor de uitvoering richtlijnen opgesteld. De Lidstaten moeten tegen 2030 minimaal 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Eigen foto: kennisuitwisseling tijdens een ECCO-bijeenkomst in Lochem.
 
Een nieuwigheid in de Europese richtlijnen is het idee van de energiegemeenschap of in Euro-Engels Citizen Energy Community. Volgens de EU kunnen burgergroepen samen met overheden en bedrijven, even goed energie produceren, beheren en alles wat er nog bijkomt. De redenering erachter is dat daardoor het draagvlak vergroot voor innovaties en dat het de toegang tot lokaal kapitaal vergemakkelijkt. Coöperatieve bedrijven zoals het energiebedrijf Ecopower cvba dienden als voorbeeld.
 

Tom Schaeken (Innovatiesteunpunt) coördineert een door Europa gesteund project met als roepnaam ECCO, wat staat voor ‘Local Energy Community Cooperatives’. Het doel is te leren van bestaande energiegemeenschappen zoals in Bocholt, om met deze kennis nieuwe op te richten. Het project zit verspreid over een viertal Lidstaten en organiseert bijeenkomsten waar praktijkmensen, adviseurs, politici, bedrijven met elkaar kunnen van gedachten wisselen.

Op 23, 24 en 25 april is er zo'n bijeenkomst in Frankfurt am Main. Het programma wordt onder meer verzorgd door Rescoop, een koepel van organisaties voor hernieuwbare energie.

Landelijke Gilden vzw is partner in ECCO en zendt een vijftal vertegenwoordigers naar Frankfurt. Wie zich geroepen voelt, neemt contact op via karel.lhermitte@landelijkegilden.be