Samen land- en tuinbouwers helpen | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Samen land- en tuinbouwers helpen

Geschreven op 14 april 2020. - Persartikel

De Landelijke Beweging, waar Landelijke Gilden deel van uitmaakt, roept haar leden en netwerk massaal op om zich te melden op de website helpdeoogst.be die vandaag door Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) gelanceerd werd. Daarmee geeft de Landelijke Beweging, die zo’n 200.000 leden telt, brede ruchtbaarheid aan het nieuwe initiatief van Vlaams minister Crevits voor land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra werkkrachten.

De realiteit is dat heel wat Vlamingen vandaag niet aan de slag kunnen. Meer dan 1 miljoen werkenden zijn tijdelijk werkloos, studenten zien hun gewone studentenjobs verdwijnen … Ook heel wat van de leden van de Landelijke Beweging vinden zich in deze situatie. Tegelijk kampen door de coronacrisis heel wat land- en tuinbouwers de komende weken met een tekort aan werkkrachten voor de werkzaamheden op hun bedrijf. In april heeft de land- en tuinbouwsector naar schatting zowat 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei zijn er dat naar schatting 25.000.

Extra werkkrachten

“Omdat de oogst en heel wat andere werkzaamheden op onze land- en tuinbouwbedrijven de komende weken niet op zich zullen laten wachten, zoekt de sector extra werkkrachten”, vertelt Sonja De Becker, voorzitter van de Landelijke Beweging. “We roepen leden die door de omstandigheden vandaag niet aan het werk zijn daarom massaal en dringend op om de land- en tuinbouw te ondersteunen en de handen uit de mouwen te steken.”

Wie interesse heeft in een job bij een boer in de buurt kan zich eenvoudig melden via de site helpdeoogst.be. Dat kunnen onder meer tijdelijk werklozen, studenten, mensen in loopbaanonderbreking of tijdskrediet en (brug)gepensioneerden zijn. Vervolgens gaat VDAB op zoek naar geschikte werknemers. De boeren zien toe dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de gezondheid van de mensen te garanderen.

Voedselvoorziening verzekeren

“De land- en tuinbouwers verzekeren ook nu onze voedselvoorziening”, besluit De Becker. “Zij hebben hiervoor zoveel mogelijk extra werkkrachten nodig. Door de beslissingen van de federale regering vorige zaterdag kunnen tijdelijk werklozen, studenten, (brug)gepensioneerden met behoud van hun rechten tijdelijk aan de slag als seizoenmedewerker in de land- en tuinbouw.”