Menu

Terug naar Actualiteit >Samen verantwoordelijkheid nemen

Geschreven op 01 april 2020. - Nieuws

De corona-maatregelen vragen van ons allen veel aanpassingen. In haar voorwoord in de april-editie van ons ledenblad Buiten, vraagt onze voorzitter Sonja dan ook vertrouwen te hebben in het bestuur van dit land en de maatregelen die dit bestuur uitvaardigt. Daarenboven vragen we jullie ook om begrip. Zo zijn er immers een aantal activiteiten in ons ledenblad Buiten gepubliceerd, die jammer genoeg niet kunnen kunnen doorgaan. We duiden hieronder graag even om welke activiteiten het gaat.

Namens onze voorzitter en het hele team van Landelijke Gilden, willen we jou en jouw naasten het allerbeste toewensen. Hou jullie goed, draag zorg voor jezelf en voor elkaar! 

 

Begrip voor afgelaste activiteiten

We hopen in deze periode, waarin reeds vele aanpassingen van eenieder gevraagd worden, ook te kunnen rekenen op jullie begrip. 
 
Volgende activiteiten werd in Buiten gepubliceerd en gaan niet door: 
  • Energieconferentie naar Frankfurt am Main (23 - 25 april)
  • Radio 2 Tuindag in Bokrijk (1 mei)
  • Gentse Floraliën (1 - 10 mei)
  • Floralia Brussels (4 april - 3 mei) 
  • Tuindagen van Beervelde (8 -10 mei) 
  • Bij de geafficheerde activiteiten van "Dorp in de kijker" vallen de activiteiten van Landelijke Gilde Lovendegem weg (26 april en 1 mei) 
  • Niet vermeld in deze editie van Buiten, maar wel geannuleerd: Plantenbeurs van Liezele (13 april) en de Haspengouwse Gordel (1 juni)
Ook onze lokale afdelingen hebben veel van hun activiteiten moeten annuleren. Wij appreciëren enorm de bereidheid van onze bestuursleden om die richtlijnen op te volgen en zijn dankbaar voor zoveel verantwoordelijkheidsgevoel bij onze lokale afdelingen. Zij zien zich immers genoodzaakt om activiteiten te annuleren waar veel vrijwilligers hart en ziel instaken en die vaak veel leven en vreugd in het dorp brengen. Jullie steun en begrip voor het afgelasten van deze activiteiten, is een hart onder de riem voor vele afdelingen. We hopen jullie snel allemaal, in opperbeste gezondheid, terug te mogen begroeten op één van de vele activiteiten. 
 

"Heb vertrouwen", vraagt onze voorzitter  

De corona-toestand in dit land is ernstig en dat maakt dat er ingrijpende maatregelen getroffen worden die van elk van ons offers vragen. Ik kan op dit ogenblik maar één ding vragen: vertrouwen. Heb vertrouwen in het bestuur van dit land dat volledig gefocust is op de bestrijding van de verspreiding van het virus. Heb vertrouwen in elkaar, vertrouwen dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen en niet kiezen voor puur eigenbelang. Heb vertrouwen in ernstige media waarvan de deontologie zegt dat ze in het maatschappelijk belang moeten werken, en niet in allerlei angstberichten die zich nog sneller verspreiden dan het virus zelf. Heb vertrouwen in alle mensen die op dit ogenblik keihard werken om voor anderen te zorgen, van verzorgenden tot dokters, soms met hun eigen veiligheid in de weegschaal. En ten slotte wil ik vertrouwen vragen in onze boeren en tuinders die elke dag werken om ons allemaal voedsel te verschaffen en de naoorlogse belofte in stand te houden dat niemand in Europa nog ooit honger hoeft te lijden.

Landelijke Gilden is een sociaal-culturele vereniging, gericht op het samenkomen van mensen. Het fysiek samenbrengen van mensen is op dit ogenblik verboden. Maar samenwerken, er zijn voor elkaar, is meer dan fysiek samenkomen. Daarom: tracht zorgzaam te zijn voor anderen, ook zonder direct contact. Informeer in uw omgeving hoe het zit met zieke mensen, ouderen, met eenzamen, en geef ze indien mogelijk een seintje dat je aan hen denkt. Ik wens ieder van ons de kracht om dit samen te doorstaan.