Menu

Terug naar Actualiteit >Samenkomen stuwt ons vooruit

Geschreven op 14 oktober 2020. - Nieuws
Landelijke Gilde Eke organiseert coronaproof activiteit

Het DNA van onze vereniging Landelijke Gilden is mensen samenbrengen. Samen denken, samen praten, plannen maken en er samen werk van maken, maar ook samen vieren en genieten. Dat is wat mensen vooruitstuwt en waar we allemaal naar verlangen. Elkaar kunnen ontmoeten is goed voor onszelf, maar ook voor de samenleving. Daarom is het écht belangrijk dat het verenigingsleven een doorstart kan nemen en kan herleven.

Gezien de huidige tendensen in de coronacijfers zal die doorstart gepaard gaan met verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn, voor een vereniging met getalenteerde en geëngageerde vrijwilligers is het organiseren van activiteiten binnen die geldende maatregelen, echt wel een haalbare kaart. Het inrichten van activiteiten zit bij onze vereniging en haar vrijwilligers en bestuursleden in het bloed. Een vereniging zoals Landelijke Gilden neemt verantwoordelijkheid voor haar leden en is capabel om op veilige wijze activiteiten te organiseren, om zo het sociale weefsel te blijven voeden, ook in niet-evidente tijden en omstandigheden.

Zo getuige ook verschillende activiteiten die de voorbije maanden reeds plaats vonden, helemaal coronaproof. De bestuursleden hebben daarbij grote inspanningen gedaan om hun leden te verwennen, ondanks en rekening houdend met de beperkingen die werden opgelegd. En dat is gelukt! Deze kleine en grote successen scheppen vertrouwen. En net dat is wat we aan de overheden willen vragen: vertrouwen om ons die onmisbare rol te laten spelen in de samenleving. Ook de gemeentebesturen hebben daarin een belangrijke functie. Met álle verenigingen roepen we hen op om mee te kijken welke maatregelen nodig zijn en welke kunnen worden versoepeld. Eén voorbeeld: in sommige gemeenten zijn alle zalen en andere gemeentelijke infrastructuur zonder meer gesloten, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is.

Aan jou, beste lid, willen we nog een extra vraag stellen. De tijd breekt aan waarin het lidgeld wordt opgehaald. Op onze website lees je meer over de extra voordelen van je lidmaatschap. We willen je vooral vragen om het vertrouwen dat je in ons had te hernieuwen. Het vertrouwen in je vereniging en je bestuursploeg, maar daarmee ook in een warme toekomst waarin we samen sterk werk blijven leveren voor elkaar en voor ons platteland!

Woord van onze voorzitter Sonja De Becker uit ledenblad Buiten, editie oktober 2020.