Menu

Terug naar Actualiteit >Save-the-date: 9 mei, studiedag 'Met Plus-plekken dorpen inclusief versterken'

Geschreven op 02 maart 2023. - Nieuws, Actie(f) in je dorp, Maatschappelijke dossiers
Inspiratiedag Plus-Plekken

Waarom zou je als zorg- en welzijnsinstelling starten met een Plus-Plek? Wat heeft de buurt er aan? En waarom zouden gemeentes moeten inzetten op Plus-Plekken? Welke ervaringen deden we op in het project 'Plus-Plekken' en welke lessen nemen we mee?

 

De omgevingskwaliteit in dorpen kan beter. Daar kan op verschillende manieren aan gewerkt worden. In dorpen waar weinig gemeenschapsvoorzieningen zijn of sociale infrastructuur kan een ontmoetingsruimte op een zorgvoorziening een oplossing bieden. Tegelijkertijd kunnen de zorggebruikers contacten leggen met de buurt wat bijdraagt tot hun algemeen welzijn.

De fysieke plek waar ‘ontmoeten’ en ‘contact leggen’ centraal staat, heet in het project de ‘Plus-plek’. Door op vijf verschillende plaatsen te experimenteren, kan het project aantonen dat het inrichten en onderhouden van plus-plekken een eigen traject volgt. Er is géén éénvormigheid te zien, hoewel de interne drivers overal hetzelfde waren. Elke plus-plek rapporteert wel na verloop van tijd voldoende gebruik door de omgeving mits inspanningen van het personeel/vrijwilligers van de voorziening. Het is door die inzet dat de buurt toegang krijgt tot de infrastructuur van de voorziening - deze wordt dus wat gemeenschappelijker - en hierdoor inclusie mogelijk maakt.

In deze studiedag op het einde van de project komen de vijf plus-plekken aan het woord. De promotoren vertellen waarom ze eraan begonnen, wat ze meemaakten tijdens het traject en welke lessen er te trekken zijn uit hun ervaring.

De lessen uit de Plus-Plekken worden getoetst aan inzichten van praktijkorganisaties en ervaringsdeskundigen.

De studiedag richt zich tot:

  • zorgvoorzieningen,
  • welzijnsorganisaties,
  • beheerders van gemeenschapsruimtes,
  • lokale dienstencentra

Praktisch

Locatie: Heusden-Zolder, bibliotheek, Sint-Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-Zolder
Datum: 9 mei 2023, 9u30 – 13u15 met lunch.