Menu

Terug naar Actualiteit >Sluiting slachthuis Moerbeko in Zele

Geschreven op 13 december 2022. - Schapenhouders
Afgelopen vrijdag besliste Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, om het slachthuis Moerbeko te sluiten naar aanleiding van vastgestelde inbreuken. Gezien het aantal slachthuizen in Vlaanderen waar geiten en schapen geslacht kunnen worden al sterk onder druk stond, drukken Boerenbond en Landelijke Gilden hun bezorgdheid uit over de resterende slachtinfrastructuur voor deze sectoren.
 
Het dierenwelzijn is niet gebaat bij langere transporten. Bovendien net in de eindejaarsperiode waarin er veel vraag is achter lokaal schapenvlees dreigt de (economische) impact op de schapenhouders groot te zijn. Een debat over een minimum aan slachtcapaciteit dringt zich dan ook op.
 
Afgelopen jaren sloten er al heel wat slachthuizen voor kleine herkauwers in Vlaanderen, slachthuis Moerbeko in Zele werd daarmee het meest oostelijke slachthuis in Vlaanderen waar grotere aantallen kleine herkauwers geslacht konden worden. De impact van eerdere sluitingen van een aantal kleinere slachthuizen was reeds groot, voornamelijk voor korte keten bedrijven. Met de drukke kerstperiode in het vooruitzicht dreigt de (economische) impact van deze sluiting erg groot te zijn voor de schapen- geiten en hertenhouders in Vlaanderen. Net in deze periode is de vraag naar kwalitatief, lokaal schapenvlees groot en is er dus nood aan voldoende slachtcapaciteit in de nabijheid van de bedrijven.
 
Boerenbond en Landelijke Gilden drukken dan ook hun bezorgdheid uit over de tussenkomst van minister Weyts, waardoor er nauwelijks nog slachtinfrastructuur overblijft in Vlaanderen voor de kleine herkauwers. We zijn uiteraard niet blind voor de noden op vlak van dierenwelzijn in slachthuizen waaraan voldaan moet worden. Door het verdwijnen van slachtcapaciteit in Vlaanderen is het echter wel zo dat transportafstanden toenemen en bestaat de vrees dat er meer sluikslachtingen zullen gebeuren waarbij helemaal geen overzicht is op het dierenwelzijn. We vragen ook interministerieel overleg voorafgaandelijk aan dit soort ingrijpende beslissingen.
 
Boerenbond en Landelijke Gilden roepen dan ook op tot debat over het behoud van een minimum slachtcapaciteit voor kleine herkauwers. Dit is essentieel om zekerheden over dierenwelzijn in te kunnen bouwen, tegemoet te komen aan de vraag van korte ketenbedrijven en om het economische model van kleine herkauwers overeind te houden.