Menu

Terug naar Actualiteit >Smart Rural 21. Waalse gemeente doet mee.

Geschreven op 09 december 2021. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Smart Profondeville

Ten zuiden van Namen, aan de Maas, ligt Profondeville. De gemeente bestaat uit zes dorpen en 12.000 inwoners. Ze staat onder de suburbane druk vanuit de Waalse hoofdstad. Mede daardoor is het opvallend dat de gemeente haar landelijk karakter naar voren schuift. De eerste zin in het document Charte de convivialité luidt: “Nous avons la chance d’habiter dans une commune rurale.” Het charter legt de nadruk op respectvol omgaan met elkaar en bevat aanbevelingen over geluid en zwerfvuil.

Dat neemt niet weg dat ze meegaat in de ‘smart cities’-beweging. Profondeville is één van de 21 locaties uit de ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century’ of kort Smart Rural 21 die de Europese Commissie (DG Agri) tweeëneenhalf jaar geleden in het leven riep.

Elke locatie binnen het project moet een smart village strategy opstellen. Profondeville zag zes grote uitdagingen waar deze strategie moet rekening mee houden:

  • Veroudering van de bevolking
  • Stedelijke druk en mobiliteit
  • Lokale identiteit en toeristische aantrekkelijkheid
  • Burgerparticipatie
  • Milieuzaken (bodem, water…)
  • Digitalisering

Na het opstellen van een SWOT kwam de gemeente tot drie interventies waarbij de nieuw te ontwikkelen technologie gaat ingezet worden:

  • Een beter Data Lifecycle Management om het overheidsbeleid te verbeteren met aandacht voor een onderhoudsvriendelijk systeem zonder veel extra werkkrachten en extra middelen.
  • Versterken van de democratie door burgerparticipatie en burgerengagement.
  • Promotie van de streek en het ontwikkelen van een toeristisch product.

De intercommunale BEP ondersteunt de gemeente sinds 2019 met een ‘smart/digital roadmap’.

Ter aanvulling:

Het PIT-Team van Landelijke Gilden vzw werkt mee aan dit Europees project. Ze vullen bijvoorbeeld de database aan van ‘smart solutions’.