Snelle elektrische fiets is een bromfiets | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Snelle elektrische fiets is een bromfiets

Geschreven op 14 september 2016. - Nieuws, Fietsen en wandelen
snelle elektrische fietsen

Een elektrische fiets met trapondersteuning tot maximaal 25 km/uur geldt in de wegcode als een gewone fiets. De snellere versies, tot 45 km/uur, zijn voortaan een aparte categorie binnen de bromfietsen: de ‘speed pedelec’.

 

Nieuw: speed pedelec

Elektrisch fietsen zit in de lift en dat leidde tot discussies over verkeersreglementen en veiligheid. De wegcode wordt nu aangepast en zet de elektrische fiets op zijn plaats in de wegcode. Tot opluchting van de 'trage elektrische fietsers' verandert voor hen niets. De 'snelle elektrische fietsers' krijgen enkele verplichtingen voorgeschoteld.

Het dragen van een helm wordt verplicht. De snelle fietser kan kiezen tussen een bromfietshelm of een fietshelm die minstens slapen en achterhoofd beschermt.

Een rijbewijs AM is een vereiste voor wie geen rijbewijs B heeft.

Bij aankoop van een snelle fiets komt een conformiteitsattest dat nodig is om een kentekenplaat en kentekenbewijs aan te vragen. De ruimte om de nummerplaat (die begint met de letters S en P) op te hangen, is voorzien op de fiets.

Een verzekering BA motorvoertuigen is verplicht indien de fiets ook zelfstandig kan voortbewegen door middel van een garageknop of gashendel.

Op de openbare weg gedraagt de snelle fietser zich zoals een bromfiets klasse B. Zij mogen het fietspad volgen langs wegen met een snelheidsbeperking tot 50 km/uur als dat geen gevaar oplevert voor andere weggebruikers. Langs wegen waar sneller gereden mag worden, moeten zij het fietspad verplicht volgen. Tenzij onderborden dit anders regelen, want de speed pedelec heeft voortaan zijn eigen symbool in de wegcode.

Dateert je snelle elektrische fiets van vóór 1 maart 2014? Dan moet je een kenteken aanvragen vóór 11 december 2016.

 

Samengevat

  • Helm: verplicht, keuze mogelijk
  • Rijbewijs: verplicht, AM of B
  • Verzekering: verplicht indien de fiets ook aangedreven wordt zonder te trappen
  • Plaats op de openbare weg: gereglementeerd

 

Meer informatie

Nummerplaat voor krachtige elektrische fiets

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1995 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de opbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Ministerieel Besluit van 28 juli 2016 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

De verkeersreglementering in de wegcode (of het koninklijk besluit van 1 december 1995)

Fietsen met trapondersteuning, verordening 168/2013/EU