Menu

Terug naar Actualiteit >Steunwijzigingen wolfwerende maatregelen

Geschreven op 10 december 2021. - Schapenhouders

Op vrijdag 26 november keurde de Vlaamse regering de reeds aangekondigde steunwijzigingen goed voor niet-professionele veehouders die wolfwerende maatregelen nemen. Financiële steun kan aangevraagd worden via het agentschap voor Natuur en Bos.


De belangrijkste elementen van dit besluit betreffen een vergoeding van 90% (tot op heden was dit 80%) van de kosten die nodig zijn om een bestaande omheining aan te passen tot een wolfwerende omheining én een eenmalige forfait van 4,50 euro per lopende meter wolfwerende omheining voor de onderhoudskosten. Vooral dit laatste was een vraag die Boerenbond meermaals op tafel legde en waar nu aan tegemoet wordt gekomen.

Technisch komt de nieuwe regeling met een uitbreiding, in die zin dat vanaf nu niet enkel elektrische aanpassingen aan de omheining gesubsidieerd worden, maar ook niet-elektrische. Een concreet voorbeeld hiervan is een wapeningsnet dat ondergraving door de wolf moet verhinderen.

Naast het subsidiebedrag en de technische uitbreiding is er ook een belangrijke aanpassing met betrekking tot de verschillende types vee goedgekeurd. Daar waar in de vorige regeling enkel een subsidie kon verkregen worden voor het beschermen van geiten en schapen, is dat nu ook mogelijk voor hertachtigen, kameelachtigen, ezels en pony’s. Voor verzwakte runderen van hobbyhouders binnen het risicogebied kan de veehouder 400 m wolfwerend raster verkrijgen.

Dit besluit is gericht op de hobbyhouders, voor schapenhouders betekent dit een maximum van vijftig vrouwelijke dieren (ouder dan 6 maanden). De perimeter waar deze maatregelen kunnen worden genomen zijn gericht op het risicogebied waarin de gemeenten zijn opgenomen die het hoogste risico hebben op schade door wolven. Deze kaart wordt in theorie driemaandelijks geactualiseerd door de Vlaamse overheid. Professionele landbouwers kunnen beroep doen op de niet-productieve investeringen uit het VLIF om een subsidie te verkrijgen om omheiningen wolf-proofed te maken.

Tot slot zal ook een omheining gesubsidieerd worden die bedoeld is voor de bescherming van paarden en runderen die zich bevinden binnen een specifiek aangeduide schutkring. De schutkring wordt bepaald door ANB en INBO wanneer er door een wolvenaanval op een paard of pony een potentiële probleemsituatie is ontstaan.

Boerenbond vind het positief dat er voor hobbyhouders in het leefgebied van de wolf extra steun komt ter bescherming van hun dieren. Een koppeling tussen het beschikken over een wolf proofed omheining en het verkrijgen van een schadevergoeding bij een aanval door een wolf is momenteel  niet aan de orde. We blijven echter nog steeds vragende partij om ook andere maatregelen grondig te onderzoeken omdat het omheinen van alle schapen-, paarden- en rundveeweiden van particulieren en professionelen een onbetaalbare en onhaalbare opdracht is.

Meer info en aanvraagformulier
Gemeenten waar hobbyhouders een vergoeding kunnen aanvragen.
Aanvraagformulier subsidie omheining + vergoeding onderhoud.
Algemene info over de wolf en schadevergoedingen.