Menu

Terug naar Actualiteit >Studieavonden al of niet met bedrijfsbezoek

Geschreven op 08 november 2022. - Schapenhouders

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA STUDIEAVONDEN

De studieavond start om 19 uur en het einde is voorzien omstreeks 22.30 uur.

 • Actualiteit in de schapenhouderij
  Eva Van Mael - Dierenarts bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
 • Stand van zaken demonstratieproject: "De wolf: Wees op je hoede! en de Operationele groep: "Nood aan microslachthuizen".  
  André Calus - voorzitter PC Kleine Herkauwers en VSH vzw
 • Pauze
 • PAS? En wat zijn de gevolgen voor houders van kleine herkauwers?
  Hans De Schutter - consulent bij Boerenbond
 • Nieuwigheden rond identificatie en registratie van kleine herkauwers & toelichting van de resultaten uit het onderzoeksproject wormmanagement en resistentie bij kleine herkauwers.
  Eva Van Mael - Dierenarts Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ

WANNEER EN WAAR

 • 14 november 2022: Zaal Westgoet - Ieperstraat 178, 8900 Zonnebeke
 • 17 november 2022: Schapenbedrijf Het Nijswolkje - Schoonderbeukenweg 294, 3200 Rillaar
 • 21 november 2022: Zaal ’t Gildenhuis - Hamsesteenweg 2, 9200 Grembergen  

PROGRAMMA STUDIEAVONDEN MET BEDRIJFSBEZOEKEN 

De bedrijfsbezoeken met demonstratiemoment starten omstreeks 17 uur. In het kader van het demonstratieproject ‘Preventieve gezondheidszorg voor kleine herkauwers’ worden tijdens het bezoek demo’s voorzien over vaccineren, klauwverzorging en ergonomie. Aansluitend op het bedrijfsbezoek omstreeks 19 uur vindt de studieavond 'Schapen op de weide' plaats. Tussendoor worden er broodjes voorzien voor de deelnemers aan het bedrijfsbezoek.

WANNEER & WAAR

 • 14 november 2022 - Schapenbedrijf van Marc Messiaen - Pottestraat 1A te Langemark.
  Marc Messiaen baat een schapenbedrijf uit met een 170-tal ooien. Het bedrijf specialiseerde zich in de loop der jaren in de stamboekfokkerij van Swifter, Texelaar en Dassenkoptexelaar. Recent werd zijn bedrijf officieel EU-erkend als voortplantingscentrum (KI centrum).
   
 • 17 november 2022 - Schapenbedrijf het Nijswolkje - Schoonderbeukenweg 294 te Rillaar.
  Het Belgische melkschapenbedrijf 'Het Nijswolkje' streeft er naar om maximaal zelfvoorzienend te zijn. Om deze doelstelling te bereiken telen ze zelf spelt, tarwe, voederbonen, luzerne, klaver en maïs. Alle geproduceerde melk, yoghurt, kaas, ijs, … worden via de korte keten verhandeld. 'Het Nijswolkje' is tevens een zorgboerderij. Het opnemen van een sociale engagement speelt namelijk een belangrijke rol voor de bedrijfsleiders.
   
 • 21 november 2022 - Her & Der, dijk- en natuurbeheer - Lomeersstraat 23 te Grembergen.
  Een landbouwbedrijf dat zich vooral richt op natuurbeheer met grazers. Zo worden ondermeer de Schelde-, Durme- en binnendijken in de buurt van Dendermonde begraasd. Hierbij gebruiken ze naast koeien en geiten hoofdzakelijk een 500-tal schapen. Het bedrijf streeft ernaar om maximaal zelfvoorzienend te zijn op het vlak van voederwinning en energievoorziening. Het bedrijf werkt mee aan Agrivoltaics een project van KU Leuven, waarbij landbouwteelten worden verbouwd tussen en onder zonnepanelen. Ook dit bedrijf is actief als zorgboerderij.

INSCHRIJVEN

De studieavonden en bedrijfsbezoeken zijn gratis!
Inschrijven doe je via dit inschrijvingsformulier
Voor de deelnemers aan de bedrijfsbezoeken wordt er ook een broodje voorzien.

MEER INFORMATIE

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij |jan.eskens@lv.vlaanderen.be |0499 / 94 96 03
André Calus | Voorzitter PC Kleine Herkauwers| andre.calus@telenet.be | 0475 / 70 07 10