Menu

Terug naar Actualiteit >Studiedag 9 mei - Met Plus-plekken dorpen inclusief versterken

Geschreven op 01 mei 2023. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers

Waarom zou je als zorg- en welzijnsinstelling starten met een Plus-plek?
Wat hebben de omwonenden en de buurt er aan?
En waarom zouden gemeenten moeten inzetten op Plus-plekken?
Welke ervaringen deden we op in het project 'Plus-plekken'?
Hoe begin je eraan en wat zeggen praktijkdeskundigen er over?  

Maar vooreerst: wat is een Plus-plek? 

Plus-plekken willen de kloof overbruggen tussen een zorg- of welzijnsorganisatie en haar buurt. In dorpen waar weinig collectieve voorzieningen zijn, kan een gemeenschapsruimte binnen de gebouwen van een zorgorganisatie aan antwoord bieden voor de noden van dorpsbewoners. Op deze manier kunnen de zorggebruikers ook in contact komen met buurtbewoners of voorbijgangers, wat bijdraagt aan een gevoel van inclusie. De fysieke locatie waar mensen samenkomen en contact maken, wordt de 'Plus-plek' genoemd. Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kopje koffie en gezelligheid. Andere diensten en producten kunnen ook beschikbaar zijn, zoals een digipunt, een pakjesdienst, vergaderzalen of een buurtwinkel. De Plus-plek is verbonden aan een zorg- of welzijnsorganisatie, waardoor een fijne en zinvolle dagbesteding mogelijk is voor de zorggebruikers. 

Voor wie is deze studiedag?  

  • Zorg- en welzijnsorganisaties
  • Lokale dienstencentra en OCMW's
  • Lokale besturen
  • Socio-culturele verenigingen
  • Schoolbesturen
  • Dorpsorganisaties en hun begeleiders …

Praktisch
Datum: dinsdag 9 mei 2023
Tijd: 9u30 – 13u15, aansluitend broodjeslunch
Locatie: Bibliotheek Heusden-Zolder, Sint-Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-Zolder
Inschrijven kan via deze link
Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 5 mei 2023
Prijs: gratis

Programma

09u00   Ontvangst

09u30   Verwelkoming & het project uit-een-gelegd (of waarom zijn jullie hier?)

Katrien Weckx, projectcoördinator, Landelijke Gilden vzw

09u50   Plus-plek Pelt: Een aangename infrastructuur open voor een divers publiek

An Vandijck, hoofd dagondersteuning, De Klimroos – Stijn vzw

10u05   Plus-plek Lummen: Buiten ‘actief’ zijn, verbetert het contact onderling

Stijn Pollaris, projectmanager, De winning maatwerk vzw

10u20   Een plus-plek als opstap voor een zorgzame buurt

Dorien Gryp, onderzoeker, expertisecentrum Zorg & Welzijn (Vonk3), Thomas More

10u50   Plus-plek Lafelt: Semi-private buitenruimte als ontmoetingsplek

Liliane Nicolaes, gemeente Riemst, dorpen & gezondheidsambtenaar

11u05   Een plus-plek in de buurt én … met de buurt

Maarten Lippens, beleidsmedewerker, Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

PAUZE

11u45  Plus-plek Heusden: De toekomst van de zorg: in de buurt én met de buurt

Inge De Geyter, directeur communicatie, ’t Weyerke – Stijn vzw

12u00   De Lovie, pionier van dorpspunten, over het waarom, wat en hoe

Jolien Mahieu, coördinator dorpspunten, De Lovie vzw 

12u30   Plus-plek Koninksem: Over de uitbouw van een multifunctionele plek

             Paul Zegers, vrijwilliger, pastorie Koninksem

12u45   De Torrekoel in Kronenberg, een inclusief gemeenschapscentrum. Droom werd werkelijkheid.
             Een wenkend perspectief vanuit Nederlands Limburg

             Door Piet Selen, voorzitter Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg

13u15   Einde

SCHRIJF JE IN

Contact:

Landelijke Gilden vzw;
katrien.weckx@landelijkegilden.be & karel.lhermitte@landelijkegilden.be